På skoterklubbarnas facebooksidor runtom i Norrbotten läggs bilder och varningar upp där vakar har öppnat sig och folk har gått igenom dubbelisar. Isläget är både dåligt och farligt på många håll.

Till stor del beror det på den stora mängd snö som kom relativt tidigt under säsongen.

– Om det finns ett istäcke och det sedan kommer mycket snö ovanpå så kan isen tryckas ner så att vatten flödar över. Den snösörjan kan i sin tur frysa ovanifrån och då bildas en dubbelis, säger hydrologen Anna Eklund vid SMHI.

Ofta är det översta islagret tunt, vilket gör att det är lätt att gå igenom det. Och det är långt ifrån säkert att det undre islagret bär.

På flera platser i Norrbotten har det också rapporterats om väldigt tunna sjöisar – utan ett ovanpåliggande islager. Detta beror också på det tidiga snöfallet, som isolerat den första kärnisen och förhindrar ytterligare tillväxt.

Nils Berglund är ordförande i Sunderbyns skoterförening, och där har styrelsen valt att gå ut och varna sina medlemmar att se upp när de färdas över vatten.

– Det är mycket förrädiska isar. Dels är de tunna och så är det mycket snö och ibland vatten ovanpå på vissa ställen. Jag vet inte, det kanske rentav tinar underifrån på sina håll. Det har varit öppet vatten den här säsongen på platser där det normalt sett inte brukar vara det. Isarna är generellt sett inte mer än 20-25 centimeter och så är det områden och hål där det är mycket tunnare, säger han.

– Nere vid Grundet tittade plötsligt en säl upp ur vattnet, så där var det öppet.

Varningarna har lett till att folk har valt att färdas uppe på land, vilket Berglund tycker är klokt.

– Egentligen finns det bara ett ställe vi kan rekommendera att korsa älven, det är vid Gammelstad via Tomholmen och rakt över till Bälinge. Där är det i alla fall farbart. Men vi har inte borrat, så vi törs inte säga hur tjock isen är. Men både uppöver och neröver därifrån sett är isläget högst besvärligt.

Många undrar också hur det ska bli med isarna till stundande sport- och påsklov och aktiviteter som turåkning och skoterkörning.

– Dubbelis kan frysa ihop, men då krävs det en längre period av kyliga temperaturer, säger Eklund på SMHI.