Det är fortsatt högtryck på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor har svårt att få tag i personal.

Arbetsförmedlingen har nu uppdaterat sina länsprognoser för nära 200 yrken. Prognoserna de hetaste yrkena på arbetsmarknaden i olika län just nu och gäller fram till i vår.

På listan över de yrken som har bäst chanser till jobb i Norrbottens län finns till exempel civilingenjörer, ingenjörer och tekniker, förskollärare, sjuksköterskor, IT-specialister, kockar, fordonsförare och läkare. Exempel på andra yrken som är hett efterfrågade är fordonsmekaniker, lärare, undersköterskor och ett flertal bygg- och anläggningsyrken.

– Trots att många saknar utbildning får de ändå arbete. Det tack vare det starka konjunkturläget och den stora efterfrågan av arbetskraft som finns i samband med generationsskiftet, säger Timo Mulk-Pesonen, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Det är svårare för den som söker jobb som till exempel kontorsassistenter, vaktmästare, butikssäljare och bensinstationspersonal. När det gäller yrken på högskolenivå är det också kärvt för till exempel banktjänstemän och informatörer, kommunikatörer och PR-specialister.

Det goda läget på arbetsmarknaden gör att det tar längre tid att rekrytera. En del arbetsgivare har börjat tänka nytt och lättar på kraven på erfarenhet. Det kan ge många nya jobböppningar, enligt Ellinor Wassberg, Arbetsförmedlingens jobbsökarexpert.