Syftet med satsningen är ge asylsökande större möjligheter att hitta jobb och etablera sig i samhället om de beviljas uppehållstillstånd.

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, trossamfund, kommuner eller kommunalförbund. Det är staten som avsatt nästan 150 miljoner kronor för länsstyrelserna att fördela till verksamheter med tidiga insatser för asylsökande. Nytt för i år är att även kommuner kan söka bidraget på samma villkor som ideella föreningar och trossamfund.

– I Norrbottens län kan vi fördela 4 560 000 kronor i den första utlysningen, som kommer följas av fler under året, säger Kristine Lejonklou, handläggare vid enheten för social hållbarhet på länsstyrelsen Norrbotten.

Pengarna ska användas till att främja insatser som motverkar passivisering under asyltiden, och som underlättar de asylsökandes kontakter med arbetsmarknaden, så att den som beviljas uppehållstillstånd lättare kan etablera sig i Norrbotten.

– Tidiga insatser under asyltiden är avgörande för att människor bättre och snabbare ska kunna etablera sig i samhället och arbetslivet, säger Kristine Lejonklou.

Sista ansökningsdag för att söka bidraget är den 15 mars.