Alf Sundström

Liberalerna

1) Vad är er lösning på befolkningsminskningen i Arjeplog?

Förutsättningen på att lyckas är att det är attraktivt att bo och leva i vår kommun. För att nå dit är det viktigt att skolan och omsorgen är i toppklass så barnfamiljer vill att deras barn skall växa upp i vår kommun.

2) Förutsatt att ni skulle få egen majoritet och helt få bestämma själva, vilken är den första förändringen ni skulle göra i Arjeplog, och varför?

Det absolut första vi skulle göra var att riva upp det beslut angående arvodesreglementet för åren 2019–2022 som Socialdemokraterna och Centerpartiet kuppade in på kommunfullmäktige.

3) Skjuter ni till pengar för att öppna en ungdomsgård i Arjeplog? Motivera!

Lite som svaret på fråga 1. Vi vill att en omfördelning sker i budget och medför att en ungdomsgård eller liknande kan öppnas igen.

4) Det finns ett eftersatt underhåll av gator/vägar/gångstigar i Arjeplog. Hur ser er plan ut för detta?

En budgetfråga där en större insats bör ske på underhåll av gator och vägar i kommunens ägo. Det bör göras en planering över vilka gator som får ny beläggning och en prio ordning.

.

John Wännström

Centerpartiet

1) Vad är er lösning på befolkningsminskningen i Arjeplog?

Vi anser att det behövs fler företag som ger fler arbetstillfällen av många olika slag. Till det behövs starkt stöd från kommunen i form av bl.a. infrastruktur, det vill säga bättre kommunikationer både fysiskt och via IT.

2) Förutsatt att ni skulle få egen majoritet och helt få bestämma själva, vilken är den första förändringen ni skulle göra i Arjeplog, och varför?

Vi vill se över den kommunala byråkratin för att minska kostnaderna. Resurser behövs för att värna barnomsorg, skola och äldrevård. Vi skulle omedelbart starta ett planarbete för att skapa attraktiva områden för fritidsbebyggelse.

3) Skjuter ni till pengar för att öppna en ungdomsgård i Arjeplog? Motivera!

Vi vill att en ungdomsgård startas, men det måste skapas utrymme i den kommunala budgeten. Det kan inte ske omedelbart, men definitivt under mandatperioden.

4) Det finns ett eftersatt underhåll av gator/vägar/gångstigar i Arjeplog. Hur ser er plan ut för detta?

Åter handlar det om den kommunala ekonomin. Vi vill fastställa en plan med högre ambition än i dag vad gäller det eftersatta underhållet. Men det måste gå hand i hand med att ekonomin förstärks.

.

Elisabeth Bramfeldt

Vänsterpartiet

1) Vad är er lösning på befolkningsminskningen i Arjeplog?

Staten måste ta sitt ansvar och fortsätta utlokalisera myndigheter till glesbygd, så bör även regionen göra. Verksamheter som ej behöver ligga i Luleå kan exempelvis lokaliseras till Arjeplog. En företagarvänlig politik skall föras.

2) Förutsatt att ni skulle få egen majoritet och helt få bestämma själva, vilken är den första förändringen ni skulle göra i Arjeplog, och varför?

Vänsterpartiet vill sänka politikerarvoden med cirka 200 000 kronor varje år. Arvodena är på tok för höga och bör ligga i paritet med andra kommuner av vår storlek.

3) Skjuter ni till pengar för att öppna en ungdomsgård i Arjeplog? Motivera!

De 200 000 kronor som sparas årligen på arvoden skall öronmärkas för ungdomsgård. En verksamhet som gärna kan ske i samarbete med föreningslivet i Arjeplog. Våra ungdomar har rätt till en rik fritid.

4) Det finns ett eftersatt underhåll av gator/vägar/gångstigar i Arjeplog. Hur ser er plan ut för detta?

Det eftersatta underhållet har pågått under en längre tid. Medel avsätts där centralorten prioriteras under några år.

.

Britta Flinkfeldt Socialdemokraterna

1) Vad är er lösning på befolkningsminskningen i Arjeplog?

Det finns jobb hos kommunen (50 p går i pension inom 4 år) och företagen. Utvecklingsarbetet går framåt med nya typer av jobb i sikte. Nya tomter är på gång både för fast- och fritidshusboende.

2) Förutsatt att ni skulle få egen majoritet och helt få bestämma själva, vilken är den första förändringen ni skulle göra i Arjeplog, och varför?

Med 6,8 nya miljoner så står mötesplatser, parker, lekplatser, gator och vägar högt upp på listan. Och med också större möjligheter till utbildning får vi ett vackrare Arjeplog där man kan utbilda sig.

3) Skjuter ni till pengar för att öppna en ungdomsgård i Arjeplog? Motivera!

Ja! Det finns mycket vi kan göra med de lokaler som redan finns. Vi ska vända och vrida på lokalerna för att mötesplatser för ungdom ska skapas. Det är ett krav.

4) Det finns ett eftersatt underhåll av gator/vägar/gångstigar i Arjeplog. Hur ser er plan ut för detta?

Budgeten har ökat och helt nya pengar för torg och hamnområde är avsatta. En bra lekplats någonstans vid torget? Gator och vägar både i centralort och i byarna och det kommer att åtgärdas allt.