– Vi har haft en ökande digital trend under många år. De senaste fem åren har antalet som deklarerat digitalt ökat med över en miljon personer. Vi ser också att allt fler deklarerar tidigt. Mer än dubbelt så många deklarerade digitalt första dagen i år jämfört med sista dagen, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Totalt ska drygt åtta miljoner personer deklarera i år. Hittills har 6 270 047 av dem deklarerat digitalt. Antalet digitala deklarationer kommer att öka ytterligare fram till den 15 juni då alla som har anstånd ska ha deklarerat. De flesta deklarerade i Skatteverkets e-tjänst, det var nästan fyra miljoner personer som använde den. Appen var också populär och användes av cirka 1,3 miljoner. Cirka 450 000 deklarerade digitalt med sms och cirka 600 000 godkände digitalt via telefon.

Den som deklarerat senast den 2 maj har möjlighet att få skatteåterbäring i juni.

– Redan i april fick två miljoner personer sin skatteåterbäring. I början av juni kan övriga som deklarerat nu få tillbaka sina skattepengar. Nytt för i år är alltså att även de som deklarerar på papper kan få sin återbäring redan i juni. Undantag är de som blir föremål för Skatteverkets kontroll. De får sin skatteåterbäring när kontrollen är klar, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

En annan av årets nyheter, att swisha in sin kvarskatt, användes av över 200 000 personer, som passade på att betala samtidigt som de deklarerade.

De tillfälliga brevlådor som funnits under deklarationsperioden tas ner efter den 2 maj. Den som har anstånd med att lämna deklarationen behöver därför posta deklarationen eller lämna den på ett servicekontor när det är öppet om man inte vill deklarera digitalt.