I rapporten som ligger hos Miljödepartementet framgår att Naturvårdsverket föreslår en statlig utredning för att se över behovet av:

✔ Förändringar i terrängkörningslagstiftningen.

✔ Skärpt straffskala för otillåten terrängkörning och användning av otillåtna trimdelar.

✔ Mer effektiv tillsyn samt ekonomiska och andra förutsättningar för att etablera och underhålla framtidens ledsystem för snöskoteråkning.

– Det är inte en fråga om att förbjuda skoteråkning, men självklart kommer det att finnas områden där det är lämpligt att ha förbud, då ska det vara det, säger Nils Hallberg, miljörättsjurist på Naturvårdsverket.

Dementerar förbud

Med anledning av att att många medier har lyft fram att friåkningen är hotad har Naturvårdsverket gått ut med ett pressmeddelande som dementerar det.

– Vår redovisning till regeringen innehåller visserligen en del där vi föreslår att man grundligt går igenom terrängkörningslagen, men det betyder ju inte att all körning utanför led ska förbjudas, säger Nils Hallberg.

Han förklarar att terrängkörningslagen är stiftad under mitten av 70-talet.

– Lagen är inte direkt up to date. Då fanns knappt fyrhjulingar, och de skotrar som tillverkades på den tiden går inte att jämföra med dagens maskiner. Förutsättningarna har ändrats, och att inte gå igenom lagen när man talar om begreppet fjällmiljö vore konstigt.

Förslag på remiss

Nils Hallberg säger också att skillnaden från strandskyddslagen blir att man kommer att titta på terrängkörningslagen till stora delar utifrån norra Norrlands perspektiv.

– Det blir de glasögonen vi kommer att ha på oss. Vi är mycket väl medvetna om hur viktig skotern är här uppe, både för näringsidkare och för privatpersoner.

Var ligger ärendet nu?

– Vi har lämnat vår rapport med förslag på hur en vidare utredning skulle kunna se ut till regeringen. Den ligger ute på remiss nu, och så snart regeringen fått in remissvar från berörda parter blir det för dem att sammanställa alltihop. Efter det tar man beslut om hur man vill gå vidare i frågan, och det är eventuellt då Naturvårdsverket uppdras att titta på bland annat terrängkörningslagen, säger Nils Hallberg.

0961–106 30