Länsstyrelsen Norrbotten har under första älgjaktsveckan i länet genomfört tillsyn av terrängkörning på barmark i Arjeplogs kommun. Flera körskador från misstänkt olaglig terrängkörning upptäcktes. Ytterligare tillsyn är planerad i fler kommuner.

Terrängkörning blir allt vanligare i Sverige och antalet nyregistrerade fyrhjulingar och snöskotrar ökar. Fler terrängfordon i Norrbottens läns väglösa marker betyder att folk har enklare att ta sig fram i olika syften men innebär också att de negativa konsekvenserna för naturen blir allt mer påtagliga. Olaglig terrängkörning kan ge böter eller fängelse.

Barmarkskörningen lämnar svårläkta spår, bland annat på myrmarker, i sluttande terräng, över bäckar och på kalfjäll. I Norrbottens fjällvärld, likt många håll i landet, präglas landskapsbilden på vissa håll av milslånga spår efter terränghjulingar.

Vid jakt får jaktlag som har fällt björn eller älg förflytta djuret med hjälp av terränghjuling till lämpligast belägna bilväg för vidare transport. Vid förflyttningen av djuret bör man så långt som möjligt undvika att köra i våtmarker, över kalfjäll eller över andra känsliga miljöer där det finns risk att det blir markskador.

Förutom för körning inom skogsbruk, jordbruk, vissa andra tjänsteärenden och i direkt samband med renskötselarbete krävs personlig dispens för all övrig terrängkörning. Det är till exempel förbjudet att köra till jaktkojor eller köra runt och jaga från terrängfordon. Detta regleras av jakt- och terrängkörningslagstiftningen.