Det är skolstartsvecka på många platser i Norrbotten och det uppmärksammar även polisen med en nationellt samordnad trafikinsats med fokus på trygghet och hastighet vid skolor. Det innebär att polisinsatser med hastighetskontroller kommer att koncentreras kring skolor och förskolor.

Detta är något polisen gärna informerar om i förväg så att folk tänker på att köra sakta – då syftet är att förebygga brott och olyckor.

– Skolmiljön ska vara säker för våra barn och ungdomar även ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Även mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten, till exempel finns det en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i 30-40 kilometer i timmen. Därför är det viktigt att inte överskrida hastighetsgränsen, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polismyndigheten, i ett pressmeddelande.