När Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen att se över hur man når miljökvalitetsmålet ”Storslagen fjällmiljö” var det en del som sakta såg ridån gå igen.

– Det skulle vara en katastrof för vår verksamhet om man förbjöd friåkningen i fjällen, säger Magnus Sundström på firman Bröderna Sundström i Laisvall.

De säljer och reparerar skotrar samt säljer kläder, reservdelar och säkerhetsutrustning.

Artikelbild

| Magnus Sundström, Bröderna Sundström i Laisvall, oroas över hur restriktioner i terrängkörningslagen kan påverka deras verksamhet med skoterförsäljning och kringverksamhet.

– Vår verksamhet skulle definitivt påverkas till det negativa. Visst, det är bra att man vill värna om fjällen, men vilka ska vistas där om man inte kommer kunna ta sig dit, frågar han sig.

"Ett dråpslag"

Sveriges snöskoterägares riksorganisation tolkar Naturvårdsverkets förslag som början på slutet.

– Syftet med det här andas ett totalt terrängkörningsförbud. Det skulle vara ett dråpslag för alla som kör fyrhjuling och snöskoter, säger Anders Peterson i Snofeds styrelse.

I ett upprop på Snofeds hemsida har drygt 17 000 personer skrivit på för att behålla dagens terrängkörningslagstiftning.

– Gensvaret visar att det finns ett otroligt stort motstånd till att ändra terrängkörningslagen. Det finns närmare 250 000 snöskotrar i Sverige och jag har svårt att se hur man ska få politisk mandat att driva genom det i riksdagen, säger Peterson.

Enligt Naturvårdsverket orsakar den ökade snöskotertrafiken i fjällen störningar för djur, renskötsel och personer som eftersträvar tysthet?

– Man kan inte stänga ute hela Norrlands fritidsintresse och näringsverksamhet för att man ska ha tystnad i fjällvärlden. 83 procent av fjällregionen ned till Dalarna är reglerad och det är tillräckligt.