Genom appen Ung i norr kan den som är under 26 år besöka ungdomsmottagningen online. Via ett videosamtal kan man ställa frågor om bland annat hälsa, preventivmedel, abort och könssjukdomar.

Appen går dock i dag endast att använda i Pite älvdal, men det är något Socialdemokraterna vill ändra på:

– Ett av våra vallöften är att hela länet ska omfattas och kunna söka ungdomsmottagningen digitalt, det är ett av flera sätt att öka tillgängligheten och minska trösklarna för kontakt, säger Anders Öberg, regionråd.

– En annan konkret sak som görs gemensamt mellan regionen och kommunerna är att SAM (samverka, agera, motivera) som började som ett projekt och nu är en etablerad arbetsform med goda resultat. Det fortsätter och utvecklas genom att fler kommuner kopplas på och ges verktyg för att långsiktigt främja ungas psykiska hälsa, säger Helena Stenberg, kommunalråd i Piteå kommun.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och är ett växande problem. Socialdemokraterna vill förstärka det förebyggande arbetet genom satsningar på skolhälsovården och ungdomsmottagningarna samt ge barn- och ungdomspsykiatrin förutsättningar att korta köerna.

Det handlar om ökad samverkan mellan regionen och kommunerna.

– Psykisk ohälsa drabbar de svagaste grupperna i samhället särskilt hårt. Därför är det också en jämlikhetsfråga. En människas bakgrund ska inte vara avgörande när det handlar om att få tillgång till rätt hjälp och behandling för att kunna leva ett bra liv, säger Helena Stenberg.