Under 2015 ökade inbrotten med två procent. En marginell ökning, men ser man till en tioårsperiod blir resultatet ett helt annat. Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att antalet bostadsinbrott stigit med hela 52 procent under de tio senaste åren. Illavarslande siffror, enligt SSF Stöldskyddsföreningen.

– Även om antalet inbrott inte ökat så kraftigt sedan förra året ligger de på en hög nivå. Men man kan göra mycket själv för att minska risken att bli utsatt, säger Lotta Mauritzson som ansvarar för rådgivningen på SSF.

Det inbrottstjuvarna främst riktar in sig på är pengar, smycken, elektronik, handverktyg och trädgårdsmaskiner. Pass har på senare år också blivit högintressant att stjäla eftersom ett pass kan vara värt upp till 50 000 kronor på den svarta marknaden.

– Vi rekommenderar att man förvarar pass och andra värdehandlingar i säkerhets- eller värdeskåp när de inte används, säger Lotta Mauritzson.

Det finns en hel del man kan göra för att förhindra inbrott. Ett tips är att det ska se ut som att man är hemma. Se till att det är skottat, posten hämtad. Grannsamverkan rekommenderas av SSF.