Tomas Egmark

Socialdemokraterna

1. Hur ställer ni er till en öppning av Lavergruvan?

Jag är personligen tveksamt positiv. Vi har vid fullmäktige tagit ett positivt besked i ett tidigare tillfälle. Nu är det bara att invänta regeringens beslut. Men är det positivt så är det bara att ge järnet som gäller. Då kommer Vidsel, Vistträsk och Korsträsk att utvecklas snabbt. Vi jobbar med detaljplan i Älvsbyn och Vistträsk. Och vi talar om detaljplaner för industri i Vidsel.

2. Hur ställer ni er till att ta emot fler flyktingar i kommunen?

Vi vill ta emot fler. Men det ska vara under kontroll. Vi behöver nya medborgare till Korsträsk, Vistträsk och Vidsel. Överallt har vi en pensionsväxling som pågår. I Norrbotten behöver vi över 50 000 nya arbetare till 2030, men förra året blev vi 158 fler medborgare totalt, så då förstår man att det är svårt att klara själva.

3. Vad är er tanke kring byautvecklingen i Älvsbyn?

Alla måste vara på banan och spela i samma lag för att få företag att utveckla sig i glesbygd överlag. Om S vinner riksdagsvalet har vi 9,2 miljoner i fria glesbygdspengar. Det finns mycket att göra men man måste lyssna på er som inte bor i centralorten. Det vi vill göra är något som Vidsel behöver och som vi har misskött, och det är lokaltrafik. Vi måste utöka så att det går att åka ner till Älvsbyn så det prioriteras. Då kan vi lättare fylla de tomma husen.

4. Kan vi anta att byaskolorna är kvar efter valet om ni bestämmer?

Det kan jag inte lova.

Fria ord

Glesbygdsutveckling för Socialdemokraterna är att satsa på jobbskapande. Vi ska skapa förutsättningar för företagen. Vi har turistnäring, testnäring, jordbruk och det ska vi vara rädda om. Vi vet vikten av till exempel butiker efter att ICA gick i konkurs. Företagarna gjorde ett jättebra jobb, men kommunen och tjänstemännen jobbade också hårt för att Tempo skulle kunna öppna.

.

Wivianne Nilsson

Vänsterpartiet

1. Hur ställer ni er till en öppning av Lavergruvan?

Vänsterpartiet säger definitivt nej till att ta upp gruvbrytningen i Laver igen. Det är alldeles för stora risker inblandade med att låta dem börja bryta koppar där igen. Ärendet ligger för närvarande på regeringens bord, men om det skulle sluta med ett ja till gruvan så är vi i partiet beredda på att ta strid emot den. Vi vill inte ha en gruva i Älvsbyn.

2. Hur ställer ni er till att ta emot fler flyktingar i kommunen?

Vi vill så klart få in fler flyktingar till Älvsbyns kommun. Vi vet att de skriker efter personal i vården och vi har inte nog många inom vården för att klara av det här i dag. Det är så det måste vara.

3. Vad är er tanke kring byautvecklingen i Älvsbyn?

Vänsterpartiet tycker att det behövs hållas mer dialog mellan de förtroendevalda och byborna. Vi vill veta vad byarna själva vill ha för förbättringar och utgå ifrån det. Så mer dialog är vad vi efterlyser för att utveckla byarna.

4. Kan vi anta att byaskolorna är kvar efter valet om ni bestämmer?

Jag kan varken svara ja eller nej. Det beror på.

Fria ord

För mig är hela Älvsbyns kommun landsbygd, både tätort och byar. Man ska så klart kunna leva, bo och ha ett jobb i byarna. Vi har många småföretagare som gör ett bra jobb och jag hoppas de nyttjar näringslivsavdelningen på kommunen. Vad som kanske fungerar allra sämst i byarna är kommunikationerna. Det finns alldeles för dåligt med bussar som går in i tätorten och ut i byarna. Jag önskar att vi kunde ordna så att vi hade bussar som gick även på helgerna och någon kväll på veckan. Det borde vi som politiker jobba för.

.

Inger Lundberg

Liberalerna

1. Hur ställer ni er till en öppning av Lavergruvan?

Vi är splittrade gällande öppningen av lavergruvan även om det inte är en lokalpolitisk fråga längre. Men den dag som den frågan eventuellt kommer tillbaka till kommunen så hoppas i alla fall jag att jag kommer att kunna övertyga mina partikamrater att rösta emot den.

2. Hur ställer ni er till att ta emot fler flyktingar i kommunen?

Vi behöver dem, och inte bara för arbetstillfällen. Det är berikande att göra en insats för människor på flykt. Vi ska solidariskt hjälpa till. Men då måste integrationen fungera på ett bättre sätt än i dag. Det är förfärligt hur man gör i dag till exempel att de hyr ut Pite havsbad, men när det sedan blir högsäsong så flyttas de till Vidsel. Det är svårt för kommunerna att hjälpa till när det är olika huvudmän beroende på tid på året tycker jag. Sedan gör de en insats i vården också.

3. Vad är er tanke kring byautvecklingen i Älvsbyn?

Ett exempel är att för fyra år sedan fanns det företagare som var intresserade av att ta över NO-huset. Då ska kommunen erbjuda Vidselsborna att ta hand om huset. Lyssna på byautvecklingsföreningen, de vet vad de vill göra. Och det finns alltid kreativa företagare som kan hitta på någonting. Det är ett samspel.

4. Kan vi anta att byaskolorna är kvar efter valet om ni bestämmer?

Ja.

Fria ord

För oss liberaler är demokrati, frihet och eget ansvar honnörsord. Skolan är också en väldigt viktig fråga för oss. Jag har verkat i 36 år som lärare på högstadiet. Plugga är något jag gillar. Det är viktigt för familj, jobb och att ta hand om sig själv. Vi stödjer att högstadiet ska vara kvar så länge att föräldrarna tycker att det är bra. Utan affär och skola så dör Vidsel, och när byarna runt omkring dör så dör Älvsbyn också. Rycker man upp bopålarna så är det inte alltid Älvsbyn som är första valet utan då lämnar man ofta kommunen.

.

Sören Nilsson

Sverigedemokraterna

1. Hur ställer ni er till en öppning av Lavergruvan?

Vi kommer att ha behov av metall, och Laver sägs bli en av de mest miljövänliga gruvorna för att bryta malm i. Men vi har ingen dom om det, så vi kan inte ta ställning. Så där är vi osams i partiet, eller splittrade så att säga. Men när domen kommer så kommer vi ta ställning till det.

(Sverigedemokraterna har dock tagit ett styrelsebeslut om att de är emot en gruva i Laver)

2. Hur ställer ni er till att ta emot fler flyktingar i kommunen?

Jag anser att vi ska hjälpa flyktingar. Däremot är det stora problemet att svenska politiker skapat ett problem när man tog in asylsökande utan en plan för integration. Är det meningen att jag ska behöva tolk när jag hamnar på äldreboendet? Vi har en reservation för att den invandrade arbetskraften inte får resultera i lägre kvalitet i vården eller belasta ytterligare.

3. Vad är er tanke kring byautvecklingen i Älvsbyn?

I både Vidsel och Vistträsk finns det tomter, men det är slut i Älvsbyn. Skulle man inte med politisk vilja kunna hjälpa Vidsel och göra industrihus där? Det är inte långt att åka. Det ska gå att utvidga verksamheterna i byarna. Vi kanske kunde bygga ut violen i Vidsel som särskilt boende också, det har funnits åldersbostäder i Vistträsk också och jag tror inte kvaliteten blir sämre. Då blir det fler arbetsplatser i byarna.

4. Kan vi anta att byaskolorna är kvar efter valet om ni bestämmer?

Det vet jag inte säkert, men ja.

Fria ord

Med bättre ben och större fötter så står vi stabilare som människor, det samma gäller kommunerna. Får vi stabila byar som utvecklas så står vi stadigare, så om de inte gör det så kanske vi kan hjälpa dem på vägen. Det är min grundsyn som Sverigedemokrat.

.

Jörgen Afvander

Sjukvårdspartiet

1. Hur ställer ni er till en öppning av Lavergruvan?

Sjukvårdspartiet är eniga emot en gruva. Det är fruktansvärt vackert kring Laver i dag, och det är många sjöar som helt kommer att försvinna. Jag är där minst 20 gånger varje år och fiskar och det är underbart där uppe. Det är stora miljökonsekvenser och det finns ingen garanti att gifterna inte går ut i bäckar och sjöar så att fiskarna dör, vilket det gjort tidigare i Laver.

2. Hur ställer ni er till att ta emot fler flyktingar i kommunen?

Vi är för att ta emot fler asylsökande. Vi behöver satsa mer på utbildning för dem. Man ser att segregationen mellan svenskar och invandrare ökar och vi vill inte se den utvecklingen i Älvsbyns kommun. De måste också få riktiga jobb och inte bara bidragsjobb som arbetsgivare kan utnyttja och byta ut dem när de slutar få bidrag.

3. Vad är er tanke kring byautvecklingen i Älvsbyn?

Det behövs mer information och dialog byar emellan och fler satsningar på föreningslivet, småskalighet i näringslivet, turism, skogs- och jordbruk. Sjukvårdspartiet vill också att kommunen gör alla sina upphandlingar lokalt. Det tror jag är jätteviktigt för byautveckling.

4. Kan vi anta att byaskolorna är kvar efter valet om ni bestämmer?

Ja.

Fria ord

Om man tittar på byn här i Vidsel så är skolan viktig, här borde man satsa istället för att försöka spara. Vi ser att centralt i kommunen så är det stora klasser medans här kan man oftast erbjuda mindre klasser. Det är viktigt för att alla barn ska bli sedda, hörda och få de resurser de behöver. Vad gäller näringsliv tycker vi i Sjukvårdspartiet att vi ska satsa på och gynna småskalighet så att man kan starta privata kooperativ, både inom vård- och omsorg och skola för att få en levande landsbygd.

.

Berit Hardselius

Centerpartiet

1. Hur ställer ni er till en öppning av Lavergruvan?

Beslutet för gruvan ligger i dag på regeringens bord, det är de som bestämmer om det. Därför blir det lite fel att göra det till en lokal fråga. Men frågar ni oss så är vi för splittrade i frågan inom partiet för att i dag kunna ge ett starkt ja eller nej till en gruva.

2. Hur ställer ni er till att ta emot fler flyktingar i kommunen?

Det finns plats för fler flyktingar i kommunen, men vi måste ta tag i en fungerande integration. Det behövs engagemang och ansvarstagande både från kommunen och från företagen. Bästa sättet att lära sig språket är på jobbet i nära kontakt med de man arbetar med. Kommunen och företagarna måste försöka ta sig an några personer, det betyder mycket för individerna.

3. Vad är er tanke kring byautvecklingen i Älvsbyn?

Det är något som kräver att man pratar med varandra, att vi för en dialog politiker och byar emellan. Man kan sitta som fritidspolitiker och fundera fram vad man tror att ni behöver i byarna. Men det är från er som förslagen ska komma. Förslag som kommer ovanifrån i kommunhuset är inte säkert att det alltid faller i så god jord. Så mer dialog emellan oss är vad vi efterlyser.

4. Kan vi anta att byaskolorna är kvar efter valet om ni bestämmer?

Ja.

Fria ord

Jag tänker på det här med trygghet, det är något vi i Centerpartiet värdesätter. Trygghet i byarna och att man känner att tätorten värnar om byarna. Spelregler man känner sig trygg med. Vi vill ge tryggheten att högstadiet ska vara kvar i Vidsel. Trygghet för företagarna och för att man får den vård man behöver även i en by.

Även att man får trygghet i omhändertagandet på ett boende när det behövs, varhelst det nya boendet i Älvsbyn hamnar. För oss är det viktigaste att innehållet är bra, sen ska vi hitta en plats där det passar. Blomstrande byar genom stark tätort.

.

Peter Lundberg

Kristdemokraterna

1. Hur ställer ni er till en öppning av Lavergruvan?

Kristdemokraterna är positiva till en gruva. För kommunen är det en så stor möjlighet med arbetstillfällen. Det är inte upp till kommunen att besluta, men vi är positiva och vi måste förbereda oss på vad som kommer.

2. Hur ställer ni er till att ta emot fler flyktingar i kommunen?

Vi säger nej till fler flyktingar i kommunen. Vi värderar alla människors unika värde. Men vi har i dag ett avtal om att ta emot runt 300 flyktingar, när vi då blev erbjudna att ta emot ytterligare 200 så sa vi nej, för att kommunen inte kunde hantera en större mängd flyktingar. Vi vill givetvis ta emot, men den nivån vi har idag är bra och vi tycker de som kommer är jättebra.

3. Vad är er tanke kring byautvecklingen i Älvsbyn?

Vi tycker det är viktigt med att förankringar när vi tar våra beslut. Varannan kandidat på vår lista kommer från en by. Där ser vi grundläggande service som måste finnas i åtminstone de större byarna, Vistträsk och Vidsel som ligger långt från centralorten. Det är vi som gått i bräschen för att rädda högstadiet i Vidsel, även skolorna i Vistträsk och Korsträsk. Man måste ha den framtidstron ute i byarna, annars vågar inte folk bosätta sig där. Det viktiga är att målen uppfylls i skolan.

4. Kan vi anta att byaskolorna är kvar efter valet om ni bestämmer?

Ja.

Fria ord

Fokus har varit mycket på kostnader i kommunen, det vill vi försöka vrida på litegrann. Socialdemokraterna har varit duktiga på att hitta en balans i ekonomin, men vi vill lägga fokus på intäkterna nu framöver. Det vi är duktiga på i kommunen är företagande och det är vad vi vill stärka. Det skapar förutsättningar för fler människor i arbete och intäkter till kommunen.