Miljörnen tilldelades Polarbröd för sin ihärdiga resa mot full hållbarhet och helhetstänket i hela produktionskedjan. Det var under Örnsköldsviks kommunfullmäktigemöte som pristagarna av Miljörnen utsågs. De mottog priset i företagskategorin.

– Jätteroligt att vi blir uppmärksammade för våra satsningar och det fina jobb som alla medarbetare i Polarbröd bidrar till. Vi ligger i framkant och driver utvecklingen med egen vindkraft, satsningen på fossilfria påsar och att vi 2018 ökar andelen av våra utgående transporter på järnväg till 80 procent, säger Anders E Johansson, vd i Polarbröd AB.

Det är inte första gången som Polarbröd får pris för sitt miljöarbete, de har länge arbetat medvetet med miljöfrågor, både inom produktionen och vid transporterna. Man har under många år drivit verksamheten med förnyelsebar energi och gjort satsningar på vindkraft och solpaneler. Polarbröd är också det första livsmedelsföretaget som skrivit under på utmaningen Fossilfritt 2022. Så om fyra år ska 100 procent av Polarbröds transporter till södra Sverige gå med tåg eller andra fossilfria fordon.