Nu ligger det ett nytt spår på järnvägen längs hela sträckan mellan Boden och Bastuträsk. "Det slitna spåret har bytts ut till ett nytt som kommer att vara stabilt i många år framöver." skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Efter tre år med nattarbeten är nu spåret längs järnvägen Boden- Bastuträsk som nytt. Totalt är det cirka 173 kilometer järnväg som omfattas och spårbytet är 160 kilometer. Eftersom spåret var slitet påbörjades byte av spåret år 2014 längs sträckan. Idag tre år senare är spåret som nytt och kommer att vara stabilt och pålitligt i många år framöver, uppger Trafikverket.

– Nu kommer det att dröja 40 år innan nästa spårbyte, säger Per Lindmark, projektledare på Trafikverket.

Spårbytet utfördes med spårbyteståg, som tillåter en hög kapacitet med minsta möjliga inverkan på tågtrafiken. Spårbytena genomfördes på natten och varje natt fick cirka en kilometer järnväg ett nytt spår.

– Trots ett omfattande projekt har allt gått bra och snabbt. Vi har haft stort fokus på säkerheten vid arbetet. Riskerna är många på en så extrem arbetsplats, nattarbete veckor i sträck med tunga spårbundna maskiner. Vår riskhantering tillsammans med entreprenören har varit framgångsrikt när det gäller att skapa en säker arbetsmiljö, säger Per Lindmark.

Han fortsätter:

– Momenten är många i ett spårbyte och planeringen av vad var och en ska göra är mycket noggrann.