Det är nu andra gången som Länsstyrelsen tar ställning till Boidens ansökan för att starta upp koppargruvan i Laver, utanför Älvsbyn.

Redan i mars yttrade sig Länsstyrelsen och anförde då att det fanns stora risker att en gruvdrift skulle riskera riksintresse Piteälven.

Ett svar

Artikelbild

| Vattnet från den gamla dammen rinner nu ut i ett stenfilter och sedan ner i Gråträskbäcken. (Arkivbild)

– Vi vidhåller vårt tidigare yttrande från den 12 mars i år att det finns risk för stor skada på Natura 2000-området Piteälven. Det innebär att det finns riksintressen som ställs mot varandra och som i det här fallet inte går att förena. Vi menar därför att Bergsstaten inte ska bevilja koncession för gruvbrytning, förklarar Johan Antti, länsråd vid Länsstyrelsen Norrbotten i ett pressmeddelande.

Yttrandet ska ses som ett svar på Bolidens kompletterande yttranden, den berörda samebyns utredningar och Sametingets yttrande i frågan.

När det gäller konsekvenserna för rennäringen anför Länsstyrelsen att det råder fortsatt oklarhet om hur renskötsel ska kunna bedrivas i området vid en eventuell gruvetablering. Yttrandet innehåller även en samhällsekonomisk bedömning.

LÄS OCKSÅ: "Ser stora problem att återuppliva Lavergruvan"

Artikelbild

| Länsstyrelsen klassar Laverområdet som ett av det mest förorenade områdena i Norrbotten. Det är också en av anledningarna till att Boliden får nej till sin ansökan om bearbetningskocession. (Arkivbild)

Nu är det upp till Bergstaten att i sin tur ge sin syn på Bolidens ansökan. Skulle Bergstaten i sitt yttrande gå emot länsstyrelsens linje och ger ett ja till gruvbolaget, hamnar frågan på regeringens bord för ett avgörande.

Skulle däremot Bergstaten däremot säga nej till koncessionsansökan kan Boliden överklaga ett sådant beslut till regeringen.

Artikelbild

| (Arkivbild)

Bergsstaten

Älvsbyns kommuns näringslivschef Pär Jonsson, är inte speciellt överraskad över beskedet från länsstyrelsen.

Artikelbild

Johan Antti, länsråd.

– Inte direkt. Det förra beskedet var väntat och det här var väntat, säger han.

Istället konstaterar han att det nu är Bergstatens yttrande som blir det viktiga.

Artikelbild

| Kommunalrådet Helena Öhlund (S) tror att regeringen slutligen kommer att avgöra frågan om gruvdrift i Laver. slutligen kommer att avgöras av regeringen. (Arkivbild)

– Tyngden i den här frågan finns hos Bergstaten. Utgångspunkten ligger i deras bedömning, säger Jonsson.

Näringslivschefen konstaterar vidare att kommunfullmäktige i Älvsbyn yttrat sig positivt angående gruvdrift, sen måste hela processen ske i en viss och fastlagd ordning.

– Och som jag sa, vi avvaktar Bergstatens bedömning och tar det utifrån den.

Samma inställning

På samma sätt resonerar Älvsbyns politiska ledning.

– Vi får inväntat Bergstatens besked. Den ska i första hand bedöma projektets ekonomiska bärighet. Sen kommer ju mark- och miljödomstolens synpunkter i nästa steg, säger Helena Öhlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Älvsbyn.

Hur länge kommunen får vänta på Bergstatens besked är aningen oklart.

– Antingen före jul, eller så efter. Sen får vi se vilken jul, säger hon skämtsamt.

Tror du Bergstaten passar i frågan och bollar över den till regeringen?

– Intressant frågeställning. Känslan är att det blir en fråga för regeringen, säger Helena Öhlund.

LÄS OCKSÅ: "... det förvånar inte miljögruppen"