Han uttryckte sitt nöje över Älvsbyhus arbete med att göra husen energisnåla och klimatsmarta och påpekade vikten av att det finns fabriker för industriell tillverkning av hus som Älvsbyhus och Lindbäcks.

– Det har stora fördelar. Inte minst att det skapar jobb utanför de stora städerna som Stockholm. Annars om man bygger på plats som man klassiskt sett gör så skulle alla byggjobb hamna i Stockholm. Det behövs fler såna här fabriker, säger Peter Eriksson.

Älvsbyhus har satsat mycket på att husen ska vara just energisnåla. De har nyligen lanserat elva nya modeller för att möta skärpta miljö- och energikrav. Frågan nu är energin som går åt vid själva tillverkningen.

Artikelbild

| "Det är fantastiskt att kommunen har två stora företag som Polarbröd och Älvsbyhus i kommunen", säger Peter Eriksson.

– Man har gått ungefär så långt som man kan med själva driften av husen. Frågan blir mer nu vad man bygger i för material och energin som går åt vid tillverkningen av huset. Även där ligger Älvsbyhus bra till i och med att de bygger i trä, säger Peter Eriksson.

Det är på gång nya regler från EU när det gäller att bygga nytt. Eriksson hoppas på att Älvsbyhus kan bidra med sina synpunkter på dem.

– De nya reglerna är tuffare, men rimliga. Boverket ska se över dem och det är viktigt att Älvsbyhus och andra också kikar på dem och kommer med åsikter, säger Peter Eriksson.

– Jag tycker nog att småhusindustrin har gjort sitt. Det är så klart oroande med ännu fler regler. Det kan bli så att det kostar mer än det smakar vid hustillverkningen, säger Kent Johansson, vd för Älvsbyhus.

Artikelbild

Frågan om transporter är så klart viktig för Älvsbyhus. Där har regeringen tidigare föreslagit en kilometerskatt, vilket skulle vara problematiskt för företag i glesbygd i allmänhet och norra Sverige i synnerhet. Eriksson vill fortfarande gärna se att så mycket som möjligt forslas på annat sätt än lastbilsflak.

– Vi har diskuterat det där men vi har inget direkt nytt förslag för kilometerskatt än. Men den långsiktigt hållbara lösningen är att skicka så mycket som möjligt efter järnvägen, säger Peter Eriksson och noterar att rälsen går just utanför Älvsbynhus.

– Vi lägger över det vi kan, men med transporter är det kunden som ska betala allt i slutändan. Det är en större del än man kan tro som går med lastbil. Att försvåra transporterna skulle slå mot landsändan och det är viktigt att transportstödet fortsätter att finnas, säger Kent Johansson.

– Det är välgörande för hela landet, både för vi som bor här uppe och för de som bor i städerna, fyller Helena Öhlund, kommunalråd i.