För första gången fördelar Kulturrådet stöd till folkbiblioteken i Sverige och i Pite älvdal beviljas biblioteken i Älvsbyn och Arjeplog 650 000 kronor vardera och Arvidsjaur med 180 000 kronor. Satsningen, som heter Stärkta bibliotek, syftar till att öka utbudet samt att ge en ökad tillgänglighet till biblioteksverksamhet över hela landet.

I Älvsbyn kommer stödet att användas till att anställa en bibliotekspedagog för att kunna arbeta närmare barnen.

– Det är jättebra. Då kommer vi kunna förstärka vår biblioteksorganisation så vi får ut läsandet på byn och i skolor. Vi har ingen barnbibliotekarie hos oss så det här är en gåva för barnen att de får någon som kommer och pratar böcker och om läsningens vikt, säger Kjell Tegnelund, fritids- och kulturchef i Älvsbyns kommun.

Artikelbild

Det handlar om en heltidstjänst som enligt Tegnelund väntas kunna tillsättas i höst.

I Arjeplog kommer man med hjälp av stödet kunna bredda verksamheten.

– Det är jätteroliga nyheter. Vi kan ta in extrapersonal så vi kan frigöra vår bibliotekarie som kan jobba mer med läsfrämjande verksamhet ute i skolan där vi når alla barn och unga, säger Christina Sundqvist, enhetschef för kultur- och fritid i Arjeplogs kommun.

Hon ser också stödet som ett sätt att satsa mer på tekniska hjälpmedel och utbildning.

Artikelbild

| Kulturrådet beviljar sammanlagt 153 miljoner kronor i landet. För Norrbottens del handlar det om drygt 3,5 miljoner fördelat över olika bibliotek. (Arkivbild)

Söktrycket har varit högt.

– Det är oerhört glädjande att många kommuner över hela Sverige är engagerade i bibliotekens verksamhet. Genom Stärkta bibliotek får människor runtom i hela landet bättre tillgång till kultur och bildning. Det är positivt inte minst för demokratin eftersom biblioteken är viktiga mötesplatser i ett demokratiskt samhälle, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell, i ett pressmeddelande.

Satsningar som riktar sig till prioriterade målgrupper, det vill säga barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska, och de som fungerar långsiktigt prioriteras.

Stärkta bibliotek genomförs på uppdrag av regeringen år 2018–2020.