Ökningen sker i alla åldersgrupper och bland båda könen, även om tre grupper utmärker sig:

Unga vuxna (18–25 år), yngre medelålders samt pensionärer.

– Vi har tidigare sett en nedåtgående trend men det vi ser nu är att ansökningarna från de stora inkassobolagen ökar. Om det är något som hänt i samhället eller om bolagen blivit mera aggressiva i sin marknadsföring får vi ha osagt, utan titta närmare på, säger Andrea Gleerup, enhetschef på Kronofogden, till TT.

Knappt 273 000 personer hade heller inte betalat sina räkningar i tid, en ökning med 10,2 procent. De dystra siffrorna är högst anmärkningsvärda, menar Kronofogden utifrån nuvarande gynnsamma ekonomiska läge med bland annat låg arbetslöshet.

Samtidigt ser man i statistiken att till exempel när det gäller skulder i form av vårdavgifter till landstingen fanns cirka 65 procent redan i Kronofogdens register.

På skulder som hamnar hos Kronofogden läggs dessutom avgifter på totalt 860 kronor på, vilket är extra olyckligt, påpekar Andrea Gleerup.

– Det drabbar människor som redan är i en utsatt situation och som därmed får extrautgifter vilket inte är bra för samhället.

Landstingen står visserligen för den största delen av den totala ökningen, totalt cirka 28 procent. Men samtidigt märks också en tydlig trend kopplad till e-handel, framförallt bland yngre människor.

– Det är alldeles för lätt att ta krediter i dag. Det är mycket pengar man aldrig ser i dag och det kan vara lätt att förköpa sig och när man sedan drabbas av någon annan kostnad så kan du inte betala den där fakturan, säger Andrea Gleerup. (TT)