Under perioden 25 februari-22 december 2017 underlät kvinnan att anmäla ändrade inkomstförhållanden i samband med hon sökte underhållstöd. Det hände vid 34 tillfällen. Det gjorde att Försäkringskassan felaktigt betalade ut 43 700 kronor. 29-åringen har erkänt brottet och döms till villkorlig dom och dagsböter med 50x50 kronor.