På en av våningarna i det rasade huset ska det ha legat en olaglig skola och ett daghem. Det finns inga uppgifter om antalet omkomna barn, men tio barn och fyra vuxna uppges fortfarande få vård.

Huset kollapsade under onsdagen och räddningstjänst har arbetat tillsammans med brandkår under flera dagar med att gräva fram skadade och omkomna ur rasmassorna. Enligt ett vittne till olyckan föll fyravåningshuset ihop utan något förtecken på vad som väntade.

Vi stod och rökte utanför när byggnaden bara kollapsade, säger Olamide Nuzbah till AFP.

Boende i området har vittnat att flera hus i samma område har rasat under de senaste åren. Byggnaden som rasade under onsdagen var svårt nedgången och ska enligt boende varit utmärkt av myndigheterna som ett rivningsobjekt.

Hus som rasar som en följd av bristfällig tillsyn av byggnader och undermåligt byggmaterial är inte ovanligt i Nigeria. I september 2016 omkom 116 personer när en sexvåningsbyggnad rasade i Lagos under en gudstjänst. Två år senare dog minst 60 personer vid ett kyrkras i Uyo.