DEBATT Tack Simon Olofsson för att du startade en debatt kring Piteås kulturliv!

Det är välkommet, angeläget och behövligt.

Ditt språk däremot nuddar kultursnobbism. Debattinlägget är svårbegripligt och snärjigt, med många konstiga svängar och ordval. Det du vill säga går väl att skriva på ett enklare sätt. Jag är akademiker, men har ändå svårt att förstå detta inlägg utan att läsa det flera gånger.

Jag anser mig vara väl insatt i kommunens kulturfrågor. Jag har jobbat ideellt i en kulturförening över 30 år och är medlem i flera kulturföreningar.

Jag anser att kultur gäller alla, ska vara till för alla och vara lättillgänglig för alla.

I biblioteket luktar mögel och ligger inte bra till för alla.

Acusticums öde är sorgligt.

Det nybyggda Kaleido med Piteås konsthall går inte att hålla öppet sommartid på grund av ekonomin. Borde inte kommunen satsa på öppethållande med tanke på den stora turistströmmen?

Att ta beslut om nybyggnationer innebär också att fylla lokalerna med ett attraktivt och intressant utbud för alla åldrar.

Att kulturchefen säger upp sig är inte konstigt. Han tycker med all rätt att politikerna inte prioriterar kulturfrågor. Intresse och kunskap saknas dessutom.

Att locka fler människor att flytta till Piteå innebär också att locka med ett rikt kulturliv.

För att göra kommunen mer attraktiv satsa på kulturen! Satsa på kulturen!