Lagom till 100-årsjubileet har UR gjort "Samernas tid", en serie i tre delar om samernas 2000-åriga historia. För Patricia Fjellgren, själv same, var det självklart att medverka i programredaktionen. Under hennes uppväxt och skolgång var samerna osynliga i läroböckerna.

Jag kommer ihåg hur jag brukade kolla på "s" i registret. Där fanns det ingenting, eller bara två rader, det var som att jag inte fanns. När jag började läsa samiska på den samiska högskolan i Kautokeino fick jag för första gången läsa den samiska litteraturhistorien, om saker som vibrerade för mig, säger Patricia Fjellgren som betonar den samiska kulturens bredd.
Det är viktigt att känna till hela kulturen, att känna till skogssamerna, att veta vad som hänt de ryska samerna: vi är ju ett gränslöst folk i alla dessa länder.

"Sameblod"

Patricia Fjellgren, för övrigt släkt med sångaren Jon Henrik Fjällgren, jobbade som regiassistent på filmen "Sameblod" och är just nu även koordinator för det pågående samiska jubileumsåret, Staare 2018, till minne av det första samiska landsmötet på den svenska sidan av Sápmi. Just vikten av de samiska språken var något som hon tryckte på som researcher till UR:s programserie.

Våra språk är med på Unecesos lista över de mest hotade språken i världen, de satsningar som behövs görs inte.

Sin historia

TT: Vilka förhoppningar har du på programserien?

Om man lär sig sin historia, så kan man möta och respektera människor på ett annat sätt tror jag. I tv-serien framkommer det också hur viktiga samerna har varit. I dag kan man uppleva att samer bara är förknippade med problem, det är först de senaste åren som det har blivit något positivt.

"Samernas tid" finns att se på UR Play. Serien har gjorts på tre språk: nord-, lule- och sydsamiska.