Miljonregnet bringade stor lycka hos den professionella körverksamheten på universitetet. 1,5 miljoner kronor kommer från Kempestiftelserna, en miljon från Curt Boströms fond och Region Norrbotten ger 200 000 kronor, med ett löfte om 400 000 kronor till under åren 2019–2020.

– Jag är både lycklig och ödmjuk för den generositet som de olika bidragsgivarna visat. Vi har under många år arbetat för att nå denna nivå och detta känns som en bekräftelse på den höga standard som universitetets körverksamhet håller, säger Erik Westberg, professor i kördirigering.

Pengarna kan ge möjlighet till turnéer, musikutgivning, nya samarbeten och konstnärligt utvecklingsarbete.

Artikelbild

| Emmy Algefors, Ingela Bohlin, Anna Zander, Johan Christensson, Jakob Bloch Jespersen och Erik Westberg under repetitionerna av Bachs "Mässa i h-moll" i musikhögsklans aula.

– Den nya musiken har alltid varit viktig för mig. En självklarhet blir därför att samarbeta med nutida tonsättare och att skapa verk tillsammans med artister utanför den klassiska genren, säger Erik Westberg.