Expressens Anders Nunstedt skräder inte orden när han skriver "ledsen, men Bråvallafestivalen var – och har alltid varit – en riktig skitfestival". Nunstedt lyfter fram dålig logistik och en genomgående avsaknad av en tydlig musikalisk identitet som exempel på brister i arrangemanget.

Han ifrågasätter även den angivna orsaken till att festivalen ställs in nästa år:

"Nu valde ledningen att kommunicera att de baserar sitt beslut att ställa in festivalen nästa år på rapporterna om sexuella ofredanden samt att en flicka anmält att hon våldtagits under Håkan Hellströms spelning på fredagen. Det låter inte särskilt trovärdigt, men det låter bra."

"Blött pengar"

Nunstedts Expressenkollega Anders Dahlbom skriver också att det troligtvis finns fler anledningar till att Bråvalla inte arrangeras nästa år:

"FKP Scorpio har i flera år blött pengar på den svenska marknaden, det lär de fortsätta med efter att årets biljettintäkter räknats in".

Även P3:s musikjournalist Tina Mehrafzoon är inne på att ekonomin spelat stor roll.

Det låter kanske cyniskt, men självklart tror jag att det här är mer än bara ett ställningstagande, säger hon till Ekot.

Rebecca Haimi, nöjesreporter på SVT , skriver att hon hoppas att den inställda festivalen 2018 är ett tecken på att FKP Scorpio tar sitt ansvar gentemot de besökarna som har utsatts för våld och övergrepp:

"Bravo. Nu kan vi bara hoppas att det etiska ställningstagandet inte styrs av ekonomiska incitament."

Aftonbladets Markus Larsson tycker att det är fel beslut av arrangörerna att ställa in festivalen.

"Festivaler är bara ett symtom på ett mycket större samhällsproblem. Ur det perspektivet betyder en inställd festival absolut ingenting.", skriver han. Även Larsson är inne på att ekonomiska skäl kan ligga bakom beslutet.

"Det var fel att ställa in nästa år. Men det vore ännu värre och cyniskt om ett svårt samhällsproblem användes som svepskäl för att dölja en dålig ekonomi.", skriver han.

"Tveklöst positivt"

Mattias Dahlström på Dagens Nyheter kallar beslutet att ställa in festivalen "tveklöst positivt" och "ett drastiskt men välbehövligt steg i rätt riktning":

"Vad vi ska göra med den förödande grabbigheten, den som tyvärr har levt och frodats på Bråvalla och i betydligt större sammanhang, är en annan, oändligt mycket större, fråga."

Göteborgs-Postens Johan Lindqvist ser också FKP Scorpios beslut som ett nödvändigt sådant.

"Nu visar folket bakom Bråvalla att man tar ett annat slags ansvar. Det går förstås inte att ena dagen låta en leende Håkan Hellström avtäcka en antivålds-skulptur och sedan låta sexuellt våld upprepas gång efter gång", skriver han.