Maud Nycander har bland annat gjort filmer som Sluten avdelning, Palme (tillsammans med Kristina Lindström), Fotografen från Riga och Citizen Schein.

– Det känns helt fantastiskt, roligt och hedrande. Det är ett erkännande, säger Maud Nycander.

Eric Forsgrens dokumentärfilmpris är ett av de största inom dokumentärfilm i Sverige. Prissumman är 100 000 kronor.

Artikelbild

| Juryordförande. Charlotte Hellström, SVT, förklarade att det var av särskild vikt vem som får detta sista Eric Forsgrens dokumentärfilmpris. Priset går till Maud Nycander för en rad av hennes filmer, som haft stort genomslag.

– Jag har inte riktigt tecknat in dem ännu. En stor del kommer gå till att göra en film, men en del kommer gå direkt till kylskåpet också, säger Maud Nycander.

Hon beskriver dokumentärfilmbranschen som tuff.

– Det är den. En stor del av vår vardag handlar just om att få ekonomin att gå ihop och mot slutet av varje filmprojekt blir det alltid en massa obetald tid i klippbåset, säger hon och fortsätter.

– Men det här jobbet är också det mest fantastiska jobb jag kan tänka mig att ha. Och det är inte roligt om man inte har gått in med själ och hjärta i varje filmprojekt. När man jobbar med slutklippningen så måste man gå hela vägen in i kaklet, annars känns det inte rätt, säger hon.

Artikelbild

| Tal. Det var en lycksalig, överaskad och hedrad Maud Nycander som höll ett spontant tacktal i samband med prisutdelningen.

Maud Nycander började sin karriär som stillbildsfotograf under 70-talet. De senaste två decennierna har hon gått över till att arbeta med dokumentärfilm.

– Stillbild är så låst vid estetiken, jag ville släppa den och lägga till fler berättarelement. Jag ville berätta historier. Det som är så fantastiskt med dokumentärfilm är att man får komma in i världar som man inte kände till innan, säger Maud Nycander.

Artikelbild

| Främja dokumentärfilm. Eric Forsgren anser att den renodlade dokumentärfilmen varit eftersatt under många år, därför instiftade han 2008 Eric Forsgrens dokumentärfilmpris.

Hennes senaste film, Citizen Schein, som kom ut 2017 handlar om kulturmannen Harry Scheins makalösa livsberättelse. Just nu har hon ett nytt filmprojekt på gång, men som fortfarande är i sin linda.

– När jag började dokumentärfilma kunde jag jobba med tre–fyra filmer samtidigt, men med åren orkar jag inte hålla samma tempo längre, säger hon.

Artikelbild

För tillfället arbetar hon med en sammanställning av hennes bortgångne makes, fotografen Lars Tunbjörks bilder.

– Jag gör en bok med hans foton och så kommer det bli en utställning, säger hon.

Juryns motivering till Eric Forsgrens dokumentärfilmpris 2017 lydde "I en rad filmer har hon tagit oss till platser som få av oss har tillträde till. Hennes porträtt av kända och för oss okända människor har gett oss nya insikter och perspektiv. Alltid driven av en ödmjuk nyfikenhet har hon utvecklat ett lågmält och varsamt berättande som lotsar oss genom hennes dokumentärer."

Priset delades ut av prisets instiftare Eric Forsgren och presenterades av SVT:s Charlotte Hellström, som också är juryns ordförande.