Dan Engman, David Morin och Eleonor Lundholm, alla eldsjälar som på olika sätt jobbar med kultur, riktar kritik mot kommunens syn på kulturpolitiken.

– Vad Ann-Katrine Sämfors helt missar i sitt debattinlägg är de ungas perspektiv. Hur många 16-åringar får hon med sig på sin lördagsvandring genom stan? Skulle de vara lika lyriska i sin bedömning? Och sen detta med Krokodil, denna öppna scen som betytt mycket för så många. För somliga har den faktiskt betytt allt. Hela frågan har hanterats väldigt respektlöst i mina ögon, ett tecken på låg bildningsnivå i frågan hos berörda politiker, säger David Morin.

– Kultur är så mycket mer än antalet evenemang på en ort. Uppenbarligen saknas här grundläggande kunskaper om kulturens väsen, dess många olika uppgifter och ansikten. Något jag försökte belysa vid ett mötet i juni som Piteå S-förening tog initiativet till, fortsätter han.

I sitt arbete som gitarrdoktor och musikutövare jobbar David Morin även med unga, och han berättar att många av dem känner sig svikna av kommunen som skapare för kulturella plattformar.

– Jag träffar många unga människor i min roll som gitarrdoktor, och musiker och deras förtroende för kommunen som möjliggörare för kulturell verksamhet är tyvärr lika med noll. Det är ingen som förväntar sig att kommunen ska skapa kultur, men däremot förutsättningar för kulturen att kunna blomstra, säger David Morin.

Eleonor Lundholm har i 30 år jobbat med ungdoms- och amatörteater. Under 20 år drev hon Regnbågsteatern i Piteå, och nu jobbar hon för att bygga upp en teaterscen ute på Backen. Något stöd från kommunen får hon inte, och hon har sedan många år accepterat att om man vill skapa förutsättning för kultur i Piteå så får man göra det själv.

– Givetvis är kommunen tillfrågad att delta i ungdomsteatern som jag bygger på backen. Men jag har arbetat i detta yrke i 30 år, och jag är van att jag får göra det själv. Men det skulle kunna vara så mycket mer kultur i Piteå. Det skulle kunna blomma och genomsyra hela stan. Vi är så många som har så mycket kunskap och erfarenhet runt kultur, som skulle kunna göra så mycket mer, om det fanns några broar mellan oss och kommunen, säger Eleonor Lundholm

Eleonor Lundholm, Dan Engman och David Morin är samtliga överens om att kommunen och kulturutövare har väsentligt skilda syn på kulturen, och att makthavarnas kultursyn missgynnar kulturarbetarnas verksamhet.

– Jag tror att vi som gör, och de som beslutar och stämplar papper, har helt olika språk. De har i och för sig sitt regelverk, men där finns det säkert också många möjligheter att göra mycket för kulturen. Om man vill, säger Eleonor Lundholm.

– Det är ju sällan, för att inte säga aldrig, som man ser kulturpolitikerna på en konsert. Det är en ynnest att stilla bedja om. Om man inte har en premiär på Piteå Kammaopera och Norrbottensmusiken bjuder på lite snittar, säger Dan Engman, musiklärare på Framnäs och arrangör.

Tycker ni att det finns en politisk närvaro i Piteås kulturliv?

– Nej, säger samtliga.

– Om alla Pitebor går på en grej, då kan man säkert se lite politiker där. Men de är inte intresserade av kultur.

– Jag kräver inte att politiker ska synas på olika evenemang här i stan, men det som är sorgligt är när de fattar beslut som direkt underminerar kulturverksamheten.

Gör de det?

– Det är klart. Mitt perspektiv är ju musiken. Det är mängder med föreningar som inte var de ska lägga sina evenemang i höst. Kommunen har haft hela sommaren på sig att lösa detta och man har inte gjort det. Jag tycker det är grymt provocerande faktiskt, säger David Morin.

Både Eleonor Lundholm, Dan Engman och David Morin anser att ett stort problem är att Piteå kommun saknar kulturvärderingar och att deras perspektiv gynnar entreprenörsanda mer än kulturen.

– Kulturvärdet är grumligt här i stan. Har kommunen ens ett klart begrepp för vad de definierar som kultur? Här verkar inte vara så svårt att få gehör för kultur ur ett underhållningsperspektiv, särskilt om det röner uppmärksamhet. Men kultur är så mycket mer än så. Kultur är inte bara en handelsvara. Det är ett sätt för en människa att lära känna sin omvärld och sig själv. Somliga föds med en röst inom sig, ett skapande som vill ut i ljuset i formen av en text, tavla, låt, ett drama eller en skulptur … fantasin sätter gränserna. Samhället har en viktig roll i att tillhandahålla en scen för de här människorna.

– Man ska inte behöva vara en entreprenör som ska gå med vinst med en gång om man är 13 år och vill börja spela i ett rockband. Kommunen bör absolut ta sitt ansvar. Som ung skall du inte behöva komma med en affärsplan eller budget för att kunna spela musik, säger David Morin.

– Kommunens uppdrag är att främja och stärka kulturen i vår kommun på olika sätt. Medan vårt uppdrag som jobbar med det är att levandegöra kulturen. Men kommunen har ingen tillit till oss som jobbar med kultur. De satsar inte på oss, och investerar inte i vårat arbete, säger Eleonor Lundholm.

– Men om man lyfter den här frågan, då är man en gnällspik. Det är väldigt märkligt, säger David Morin.