Per-Arne Lindkvist

Det är med sorg och saknad vi nu konstaterat att vår granne och styrelsemedlem Per-Arne Lindkvist gått bort efter en längre tids sjukdom.

Han var en uppskattad granne som också under åren bidrog till föreningen genom att vara aktiv i styrelsen. Per-Arne kunde genom sin tekniska bakgrund som professor vid LTU hjälpa till i mängder av frågor där vi andra inte hade samma kompetens. På så sätt lyckades vi tack vare hans hjälp i ett flertal projekt sänka kostnaderna och hitta bra tekniska lösningar.

Trots sin sjukdom var han länge aktiv i styrelsen vilket vi alla var väldigt tacksamma för. Vår bostadsföreningen har nu mist en god grannen och en fin människa.