Piteå

I Johannes Döparens kapell torsdagen den 28 december för Tore Westbom, Piteå. Präst var Anna-Karin Jonsson.

I Hoppets kapell torsdagen den 28 december för för Gun-Mari Eriksson, Piteå. Präst var Anna-Karin Jonsson.

I Hoppets kapell fredagen den 29 december för Erik Gustaf Johansson, Piteå. Präst var Nils Nordenstorm.

I Hoppets kapell fredagen den 29 december för Karin Lundström, Piteå. Präst var Gösta Degerman.