Norrfjärden

I Norrfjärdens kyrka den 12 januari för Tuula Elisabet Karlsson. Präst var Dennis Lundqvist.