In memoriam Aina Häggström föddes 1926 i Trundavan i dåvarande Norrfjärdens socken. Mamma var det andra av hela fjorton syskon, varav fem fortfarande är i livet.

Mamma fick som äldsta syster tidigt hjälpa till i hemmet med småsyskon och med skötseln av den lilla lanthandel som familjen drev vid sidan av småbruket.

Under kriget träffade mamma sin blivande make, Erik, som arbetade som linjearbetare i trakten. De gifte sig 1945 och flyttade året därpå till en liten lägenhet i centrala Luleå, och hemmet var alltid öppet för släktingar på stadsbesök. 1948 föddes deras förste son, och 1959 föddes ytterligare en son. Det året flyttade familjen till Bergviken, en stadsdel som mamma bodde i ända fram till 2015, då hon flyttade till ett äldreboende på Östermalm. 2005 gick hennes make bort, så mamma levde som änka de sista 13 åren av sitt liv.

Mamma förvärvsarbetade den största delen av sitt vuxna liv – under 40- och 50-talen på bokhandel, en privat livsmedelsbutik och ett antal Konsumbutiker samt som kontorist på Handelsanställdas Förbund. Under 60-talet arbetade hon bl a som kontorist på KF Chark och slutligen på Träindustriarbetareförbundet, en anställning som varade till 1990.

Mamma var mycket politiskt engagerad och kommun- och kyrkopolitiskt aktiv inom Socialdemokraterna från mitten av 70-talet till mitten av 90-talet. Hon var bl a ordförande i kyrkorådet i Luleå Domkyrkoförsamling och dessutom kyrkvärd under ett antal år. Hon hade ett stort engagemang inom föreningslivet: SAP:s kvinnoklubb i Bergviken, Bostadsrätts-föreningen Nejlikan samt som studiecirkelledare inom ABF och PRO. Under den senare delen av livet studerade hon även ett antal ämnen på KomVux. Alla hennes anställningar och stora ideella engagemang gjorde att hon skaffade sig ett stort socialt kontaktnät att lägga till alla de nära kontakter hon hade med många av sina släktingar.

Mammas och pappas stora fritidsintresse var sommarstugan på Trundön, där de tillbringade största delen av sina sommarledigheter. Ett annat stort stora intresse var musiken och då sången och pianospelandet. Som pensionär var hon körledare inom PRO, och hennes kör förgyllde ofta vardagen för brukarna på ett antal äldreboenden i Luleå.

Mamma var en mycket hjälpsam och generös människa. Hon hjälpte släkt och vänner med varjehanda uppgifter såsom deklarationer och allehanda bokföring.

Under sina sista år levde mamma med en tilltagande demens. Hon avled den 22 juli i en ålder av 91 år.

Vår älskade, engagerade och socialt begåvade mamma lämnar ett stort tomrum efter sig och sörjs närmast av sönerna Harry och Roger, svärdöttrar, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnbarnsbarn.