VIGSEL Piteå

I Gammelgården Pålmark den 6 juli mellan Rebecca Ricken och Emil Berg, Svensbyn. Vigselförrättare var Gunilla Wallsten.

I Ottergården Norrfjärden den 6 juli mellan Amanda Vikman och Edvard Stark, Piteå. Vigselförrättare var Gunilla Wallsten.