Tjugondedag Knut

Det är Tjugondedag Knut lördagen den 13 januari. Den infaller varje år på Knutdagen den 13 januari, det vill säga tjugo dagar efter jul. Knutdagen har fått sitt namn efter den danske kung som dödades 1086. Han ansågs av sina anhängare vara en martyr. Knut blev indragen i en strid om makten i Danmark när hans far, kung Erik dog. Själv, så var han inte särskilt maktlysten men hans kusin Magnus var det. Han beslöt att döda Knut för att på så sätt komma åt kronan. En dag blev Knut inbjuden till ett julgille av Magnus. Kusinen lovade Knut fred så Knut såg ingen orsak att utebli.

Festen ägde rum med pompa och ståt utan att något uppseendeväckande hände. Men då julhelgen var slut bad Magnus att Knut skulle följa med honom ut i skogen. Hur han gjorde, det vet vi inte, men Knut anade inte oråd. Han var obeväpnad och kunde inte försvara sig då kusinen vände sina vapen mot honom. Landet exploderade i vrede över det fega dådet för Knut var mycket omtyckt.

Både Magnus och hans far dödades och Danmarks kungatron gavs i stället åt lille Valdemar, Knuts son. Han skulle senare bli känd som Valdemar den store. Julen är den enda helg där vi har särskilda ceremonier för att avsluta helgen. Säkerligen beror det på att julen är den högtid som får mest uppmärksamhet av alla våra helger.

Julen upptar ju faktiskt med sin förberedelsetid Advent mer än 10 procent av året. En del ordnar julgransplundring och på biblioteket i Piteå är det bokgransplundring. På Rådhustorget dansas julen ut. För många dansar runt granen och sjunger ”Nu är glada julen slut, slut, slut. Julegranen bäres ut, ut, ut. Men till nästa år igen, kommer han vår gamle vän. För det har han lovat.”