Läsarbild Höstmorgon. Nördharaholmen onsdag morgon.↔Foto: Roger Wink