För 100 år sedan

Då det kommit till Piteå stads kyrkoråds kännedom att den franska dansösen Adorée Villany skulle under den närmaste tiden komma att uppträda i Piteå, eventuellt stadshotellet, har kyrkorådet härstädes, med kännedom om att damen ifråga brukar utför dansprestationer i naket tillstånd och med hänsyn till att dylikt uppträdande måste anses vara mot sedlighetens sårande, enhälligt beslutat hemställa hos magistraten i Piteå att avslå till äventyr för Adorée Villany inkommande ansökninhar om att här i staden uppträda med sina dansföreställningar. Kyrkorådet omämner att myndigheterna i Göteborg, Malmö och Stockholm uppå vederbörande kyrkoråds framställningar vägra den sköna Adorée att uppträda inom nämnda städer. Kyrkorådet åberopar, på tal om sin befogenhet att ingripa i denna fråga, par. 22 i k. förordningen om kyrkostämma och kyrkoråd etc. den 21 mars 1862, enligt vilken kyrkorådet äger att bl.a. vaka över sedernas vård inom församlingen. Följande ledamöter av kyrkorådet deltog i beslutet; ordförande kyrkoherde J. Alf, Edstrröm, kyrkovärden Gustav Hellgren, handl, Wilh. Westling, tullförvaltaren K, A.E. Pihlgren, bankkamreraren Axel Sundkvist och fabrikören P.A. Lundberg. Adorée Villany har nu senast under livlig tillslutning från publikens sida uppträtt i Luleå, Boden och Malmfälten.

För 75 år sedan

Till stadskassör i Piteå utsåg drätselkammaren vid sammanträde enhälligt kontoristen vid drätselkontoret i Vetlanda, hr Nils Ingelow. Befattningen hade som tidigare meddelats lockat tjugosex sökande. Nils Ingelov är född den 14 aug, 1913. Efter att ha genomgått kurs i bokföring samt Wendelsbergs folkhögskola innehade han anställning å Vetlanda utställningens kommissariat samt vikariat i Sydsvenska Banken ävensom kontoristtjäsnt i järnhandel för att den 1 mars 1935 tillträda tjäsnt å Vetlanda drätselkontor, vilken tjänst han ännu innehar.

För 50 år sedan

Rickard Sandström, 67 år, Granträsk flyttar till Västindiska ön Dominica och ansluter sig till en redan påbörjad svensk vegetariansk koloni. Hustrun kommer senare.

För 25 år sedan

Konsum söker maximalt stöd för butiken i Gråträsk, men inte ens det räcker för att täcka underskottet. Förlusterna väntas bli större kommande år och frågan är när smärtgränsen för fortsatt drift går.