För 100 år sedan

Hemmansägaren L. Nordlund från Krokträsk i Arvidsjaur påträffades ihjälfrusen mellan Starherr och kyrkbyn. Han var på väg till sitt hem och man tror att han under den rådande kölden satt sig att vila till följd av någon hastigt påkommande trötthet och på så sätt omkommit. Han var en 50-års man.

En operastjärna från Piteå. En ny svensk operastjärna har engagerad vid Grand Opera Company i Chicago. Hennes namn är Lydia Lindgren. Hon är en helt ung dam, har en överdådigt härlig sopran och är dotter till en skräddaremästare i Piteå. Hon upptäcktes av operans chef Campanini då hon sjöng vid en konsert i New York och blev ögonblickligen engagerad. Hon kommer att låta höra sig i Valkyrkan, Faust och Hoffmans sagor samt vid de speciella söndagskonserter som äro planerade för säsongen.

I målet mellan jägmästaren C. Fougberg och k. järnvägsstyrelsen angående beslag vid Storsunds järnvägsstation under vintern 1914-1915 av 49 undermåliga ostämplade sliprar, biföll rätten vid sluttinget i Öjebyn - med ogillande av järnvägsstyrelsens invändningar -jägmästarens yrkande och förklarade det beslagtagna sliperspartiet förbrutet.

O.G. Sandström i Roknäs, G,. Granström i Svensbyn, J.F. Ökvist i Böle, Jonas Johansson i Kalmark och J.A. Lundström i Fagerheden hade instämt änkan Matilda Pettersson och ogifta Anna Viktoria Pettersson, båda i Roknäs, med yrkande att de måtte åläggas med ed bekräfta ritktigheten av en efter avlidme Anders Pettersson i Roknäs upprättad bouppteckning. Rätten, vid sluttinget i Öjebyn, ogillade dock yrkandet enär svarandena varken på grund av arv eller testamente äro delägare i dödsboet efter nämnda Anders Pettersson. Kärandena ålades att med 30 kr. ersätta svarandenas rättegångskostnader.

Piteå (stadshotellets) teater. Onsdagen den 1 Dec. uppför Teater Deurelli Sigurd Walléns lustspelssuccés Janssons frestelse, därmed en inledande en tre föreställningars sejour. Andra program blir Tapto, ett skådespel av hög kvalité och tredje kvällen gives Bröderna Östermans huskors. Föreställningarna förtjäna omfattas med stort intresse.

För 75 år sedan

Nybyns Blåbandsförening hade sitt tredje årsmöte. Nybyns förening har under året försökt få till stånd en blåbandsförening i Arnemark. 9 medlemmar antecknade sig, men ingen förening har bildats på platsen. Endast en resetalare, ombudsman E. Olsson, har besökt föreningen. Vid årets början var medlemantalet 40 man. Under året har 20 st. begärt inträde i föreningen. Medlemmarna från Arnemark tillhöra t.v. Nybyns förening. Styrelsen har under åtet varit H. Wikström, ordf., Gott. Johansson, v. ordf., Lilly Andersson, sekr., Göta Jonsson, v.sekr., och Ragnar Eriksson, kassör. Revisorerna har under året varit Elov Markström och Inga Maj Westbom. I tur att avgå ur styrelsen voro sekr. och kassören. Sekr. omvaldes och till v.sekr. nyvaldes Inga Maj Westbom och till kassör A. Jonsson. Till revisorer valdes Birger Nyman, Gunanr Andersson och till rev.-supp. A. Markström. Till kretsföreståndare valdes Bengt Nyberg, Stina Norberg och Elly Johansson

För 50 år sedan

Sjöfartsstyrelsen har sagt ja till ett förslag att Rönnskärs lotsplats ändras till Piteå lotsplats och att lotsplatsen flyttas till fastlandet - förslagsvis Jävreområdet. Detta förstås under förutsättning att lotsningen kan skötas på ett tillfredsställande sätt från fastlandet.

Helmer Lundgren, 53 år, Öjebyn, är minens fiende nr 1 här i länet, han har dödat många, bara under några veckor i höst hela 11 minkar. Nu håller han också å att lära andra att ta död på mink. Han gör det på uppdrag av Piteå jaktvårdskrets. Ansvariga i jaktvårdskretsen anser nämligen att det nu är hög tid att försöka begränsa minkantalet. Minken är nämligen en marodör, säger man, och därför måste stammen hållas nere.

För 25 år sedan

Jarl Henriksson, Arbetarlistans kontaktman i Älvsbyn, kunde konstatera att älvsbyborna inte är särskilt intresserade av utbrytarpartiets politik. Inte en enda åhörare kom till det fösta offentliga mötet på Forum.