För 100 år sedan

I sitt hem i Tvärån avled den 15 dennes f. hemmansägare. Daniel Gustaf Nilsson, över 83 år gammal. Den bortgångna, som med rätta kan räknas som typen för en av gamla goda stammen, alltid vänsäll, flärdfri, har genom otrolig möda och idogt arbete åt sig och sina tillkommande av ödemarken erövrat tegar, bärande skördar, som i senhöstens dagar fägnat den gamles blick. Som god tomte har den gamle på senare åren hos sin son Gustav deltagit i gårdens bestyr och alltid med samma omsorg och kärleksfulla omtanke utfört sina små sysslor. Vid den gamles bår stå närmast sörjande 2 söner och 2 döttrar jämte en stor mängd övriga släktingar och vänner. Frid över den gamle hedersmannen.

För 75 år sedan

Lavers Folkets husförening höll sitt årsmöte under ordförandeskap av hr G. Fyrphil sedan ordinarie ordföranden Ivar Jansson hälsat deltagarna välkomna. Edvard Edelsvärd valdes att föra dagens protokoll. Den nya styrelsen för året fick följande sammanställning; Holger Degerman, Edvard Edelsvärd, Martin Stenberg och Hasse Enmark. Sedan en del interna frågor diskuterats visades en film, vilken hade samlat en fullsatt salong, och kvällen avslutades med en stunds dans för föreningens medlemmar.

Den äventyrliga flicka som enligt notis i gårdagens tidning följde med några Luleåynglingar till Skellefteå, där hon hämtades av en polis från Piteå, var inte anställd på ålderdomshemmet här i staden.

Landstinget har nu till medicinalstyrelsen för godkännade översänt förslag till tandvårdspoliklinik i Arvidsjaur.

Premierade AB-hingsten Gjurd välkänd inom pitebygden sedan den tid tå Piteortens hästavelsförening var ägare till densamma har nyligen inköpts av hemmansägare Axel Nyman i Tullnäs, Norrfjärden.

För 50 år sedan

De partiella arbetsföra vid firma Älvsbyprodukter i Älvsbyn har genom en försvarsorder fått en tryggad sysselsättning för lång tid framöver. Arbetsstyrkan utökas från fem till nio man. När fabriken startades 1968 sysselsattes endast två man.

För 25 år sedan

SCA och SJ inför en tågpendel till södra Sverige som ska frakta papper från pappersfabrikerna i Munksund och Holmsund. På vägen tillbaka tar tåget med sig returpapper.