För 100 år sedan

För försummad snöskottning fälldes vid rådhusrätten 15 gårdsägare härstädes att böta 10 kr. vardera.

F d fyrmästaren vid Rödkallens och Bjuröklubbs fyrplats Bror Conrad Sjöstedt har hastigt avlidit av hjärtslag. Den avlidne, som vid dödstillfället vistades hos ett av sina barn i Burvik, Skellefteå, var född i Stockholm den 23 nov. 1846 och var således vid sin död något över 74 år gammal. Den döde sörjes av fem barn, bland dem stadsbokhållaren C. Sjöstedt i Piteå.

För 75 år sedan

Arbetaren Sigurd Sandlund på Klubbgärdet råkade under arbete i hyveln vid sågverket på Lövholmen skada sig i överläppen på ett ganska egendomligt sätt. Sandlund var sysselsatt med buntning av virke och då han skulle skära av ett snöre råkade buntkniven slinta och träffade honom i överläppen. Sandlund blödde rätt svårt och fick efter att ha erhållit ett första förband på platsen åka in till lasarettet där man fick sy igen såret med tre stygn. Sandlund får nu en tids ofrivillig ledighet från arbetet.

De äventyrliga ynglingarna från Luleå som råkat ut för diverse trassligheter i samband med "lån" av bilar, har tydligen fortsatt söderut och polisen i Skellefteå har nu underättats om att staden troligen har äran hysa de värda herrarna. Då ynglingarna reste till Skellefteå hade de i sällskap en ung piteflicka, som omhändertagits för samhälllsvård och helt enkelt rymt från sin anställning på ålderdomshemmet i Piteå. Hon omhändertogs emellertid ganska snart efter ankomsten till Skellefteå, där hon tydligen skilts från sina nyförvärvade bekanta. Flickan hämtades av en polisman från Piteå och återfördes dit. Piteåpolisen förhörde några flickor från staden som under luleåynglingarnas upphåll varit i sällskap med dem.

För 50 år sedan

Chaufför Rudolf Sundman, Vistträsk, räddade fem skolbarn från att bli överkörda. Han vräkte sitt 40 ton tunga ekipage i diket för att undvika en kollision med en timmerbil där ungdomarna skulle ha kommit mitt i centrum. Händelsen inträffade i centrala Vuollerim. Sundman insåg genast att barnen som gick på vägen var i livsfara och rattade sin bil ut i snövallen där den välte.

För 25 år sedan

Piteå jaktklubb firade sitt 40-årsjubileum i Strömlida Värdshus. Av det 40-tal som var med vid bildandete är endast 9 medlemmar kvar.