För 100 år sedan

Natten mot tisdagen vid 12-tiden utbröt eld i en smedja tillhörig hemmansägare Viktor Ökvist i Forsdal, Kopparnäs. Vid tillfället befann sig husbonden jämte familj i morfei armar men väcktes vid en häftig ringning i telefonen. Påringningen kom från poststationen med den föra angenäma underrättelsen att smedjan stod i brand. Elden hade emellertid redan vunnit en sådan spridning att det inte var lönt att tänka på att söka rädda smedjan eller någon av dess inventarier. Den fick alltså brinna ned och sedan släckta man de glödande och brinnande resterna med snö. En tur i oturen var att en loge, där Ökvist hade sina åkerbruksmaskiner och redskap, icke fattade eld, ty därifrån skulle den lätt ha kunnat kasta sig över till den närbelägna ladugården och stallet där 8 kor, 2 hästar, en 5-årig tjur, 2 kalvar och ett svin funnos. Den brunna smedjan var försäkrad för endast 100 kronor. Enligt nuvarande värde var detta 6 á 7 gånger för litet, varför ägaren gör en avsevärd förlust.

För 75 år sedan

Ett par fårägare i Arjeplog nämligen E. Westerlund i Loholm och J.E. Lindgren i Aijaure har av k. m:t beviljats ersättning av statsmedel med 140 resp. 100 kr. för av lodjur och björn dödade får.

För 50 år sedan

Piteås byggnadskontor lade fram ett förslag som innefattar en gemensamhetsanläggning för kultur- och fritidslivet. Och i den inrymmes både ishall, bilbliotek, simbassäng, fotbollsplan, restaurang och vinterträdgård. Mer eller mindre ett allaktivitetshus. Preliminärt skulle projektet kosta 12 till 13 milljoner. Gemensamhetsanläggningen skall uppföras i anslutning till nuvarande Christinsalen och sporthallen. Man får parkeringsplatser på området för 1 250 fordon.

För 25 år sedan

Nordtech, ett Skellelfteåföretag inom verkstadsindustrin, har nyligen öppnat en filial i Bergsviken utanför Piteå. 15 personer har redan fått jobb och det kan bli tal om fler. -Det ser ljust ut, menar ägarna Tore Nordlund och Rolf Fahlman som hoppas kunna anställa fler.

Gymnasieläraren Eva Forslund har utsetts till 1994 års FIA-kvinna i Arvidsjaur,

Lasse Eriksson och Staffan Öberg kompletterar varann väl uppger de bägge författarna av boken om Piteå på 60-talet. Den senare har ett bra minen för namn medan den förre lätt komer i håg former och färger och stämningar och minns i bilder.