För 100 år sedan

I skrivelse till J.O klagar A. Bergman, John Nordlund och Johan Sundström över att domkapitlet i Härnösand ännu den 9 mars icke jämte eget utlånade till eckelsiastikdepartementet insänt den 19 febr. till domkapitlet inkomna handlingar rörande ett av kapitlet den 31 dec. 1919 antaget beslut att vägra utfärda fullmakt för komministern Nils Ramselius i Arvidsjaur på kyrkoherdebeställningen i Nordingrå, vilket beslut av klagandena jämte andra personer hos k. m:t överklagats.

Piteå hospital och asyl har i dagarna fått mottaga den första donationen sedan anstaltens tillkomst i det att f. förestånderskan numera avlidna fru Amalia Karolina Aminoff-Frick i Strömnäs bruk i sitt testamente bestämt att av hennes efterlämnade förmögenhet 500 kr. skola tillfalla hospitalet varav årliga ränta varje jul skall utdelas till en sköterska som tjänstgjort vid hospitalet minst tre år och visat öm och kärleksfull omvårdnad om de sjuka.

För 75 år sedan

Mästarbrev har av Sveriges hantverks- och småindustriorganisation tilldelats P-A. Öhman, Piteå inom målaryrket.

För 50 år sedan

Statens skogsindustrier står inför en stor utbyggnad av sin fabrik i Piteå. Man kommer att öka produktionen från nuvarande 175 000 årston till det dubbla. Och det medför i sin tur att råvarubehovet också fördubblas, från cirka 23 miljoner kubikfot per år till 45 till 50 miljoner.

Från stadshuset i Piteå har det de senaste dagarna gått ut en hel del direktivom hur man skall kunna spara elkraft. Direktiven tycks märkligt nog ha buritmesta frukten ju längre bort från stadshuset man kommer. I stadshusets garage stod 51 bilar med kopplade motorvärmare, vilket motsvarar i runt tal 410 stycken 60-wattslampor.

För 25 år sedan

Det går knaggligt med ekonomin för stiftelserna Sita Sameland respektive Arvidsjaurs samegård. Så dåligt att kommuen är villig att rycka in och hjälpa.

Högen av ansökningshandlingar växer oavbrutet i arbetsförmedlingens nyöppnade filial, vid Pite havsbad. 104 nya utannonserade jobb till Äventyrsbadet ska fördelas och trycket mot filialen är enormt.

–  Jag har aldrig varit med om något likande, säger arbetsförmedlare Roger Johansson som har sitt kontor i ett hotellrum.