För 100 år sedan

Sitt 13:de ord. årsmöte hölls i lördags med medlemmarna i Kopparnäs handelsförening och deras fruar, som voro inbjudna på thésupé i därvarande skollokal vilkrn var fullsatt. I tur att avgå ur styrelsen voro herrarna F.O. Berglund, F.A. Öberg och Johan Bergman, vilka på grund av deras långvariga styrelseledamotskap nödvändigt önskade bli befriade, och vilken önskan mötet även respekterade och nyvaldes i Berglunds och Bergman ställe hemmansägaren Ludvig Utterström och jordägaren Elias Utterström. F.A. Öberg åtevaldes. Revisorer för löpande år blevo hrr K.J. Nordlund, Oskar Öhlund och J.A. Wiklund. Å föreningens vägnar uttalande handesflöreståndaren Lundqvist ett tack till de avgående styrelseledamöterna för deras långvariga offrande arbete och insats i föreningens tjänst sam å egna vägnar ett tack till styrelsen och medlemmarna för visat förtroende, varefter mötet avsluutades.

För 75 år sedan

Patent har av patentverket beviljats J.E. Johansson i Rosvik ifråga om en av honom konstruerad fiskmjärde.

Adjunkten J.O Redin i Piteå söker en adjunktur i tyska och franska vid gossläroverket i Hälsingborg.

För 50 år sedan

Ombudsman Jan-Erik Sandberg, Arvidsjaur föreslås av Arvidsjaur bli ett av namnen på SAP:s länslista för riksdagsvalet i höst. Kretsen slöt enhälligt upp kring hans namn vid ett möte. Han föreslogs först av Arvidsjaurs arbetarekommun. Sandberg har bott i Arvidsjaur och Norrbotten endast ett års tid drygt, men på denna korta tid har han redan skapat sig ett grundmurat förtroende både inom Arvidsajur och Arjeplog. Sandberg, 28 år, är född i Lit inom Jämtland

För 25 år sedan

5000 mil per år. Så mycket mer skulle busstrafiken öka i centrala Arvidsjaurom busstationen flyttas från nuvarande pllts till järnvägsstatonen. Argumentet som framfördes vid en träff emellan bussföretrdare och politiker kastar nytt ljus över debatten om bussterminalens framtida placering.

Sjukhusen i Norrbotten, däribland Piteå älvdals sjukhus, utför vissa operationer för sällan för att kunna upprätthålla kvaliteten. Det anser kirurgiprofessorer från Stockholm, Uppsala och Lund. Ingrepp som utförs mindre än tio gånger per år på en kirurgklinik bör centraliseras, enligt professorerna.