För 100 år sedan

Då 6-tåget från Piteå i lördags morse skulle angöra Höghedens station inträffade en sorglig olyckshändelse i det att tillfälliga bromsaren Odal Maruitz Marklund, vilken skulle hoppa av det i gång varande tåget, råkade halka och komma under detsamma, med påföljd att hjulen gingo över hans hals och i det närmast avskiljde huvudet från kroppen. Någon egentlig vårdslöshet från Marklunds sida torde ej kuna åföras honom varför händelsen är att betrakta som en ren olycka. Den döde, som var omtyckt av förmän och kamrater, sörjes närmast av förälldrar, kyrkovaktmästaren i Piteå, Frits Marklund och dennes maka, samt 10 syskon.

Till sågställare vid Munksunds sågverk i Piteå har antagits sågställaren August Sjögren. S. tillträder sin nya befattning den 1 april.

Hos k. m:t yrkade domänstyrelsen- enligt vad vår stockholmsred. erfarit- avslag på en framställning från G. Holmberg, A.R. Öhman och J. Nordlund, samtliga i Arvidsjaur om tillstånd att arrendera viss dela v Storholmen i sjön Arvidsjaur inom södra Arvidsjaurs revir med rätt att därpå uppföra sommarbostad. Domänstyrelsen anser nämligen den till grund för framställningen åberopade trångboddheten vara ett synnerligen svagt skäl, då denna torde kunna mildras på annat sätt.

För 75 år sedan

Släktnamnet Synnegård har av k. mt. godkänts för skogsarbetarna Oskar Holger Eriksson och Lars Arne Eriksson från Älvsby församling.

Släktnamnet Skånehult har av k. m:t godkänts för maskinisten Hans Anund Artur Nilsson och hans hustru från Piteå.

Till postiljon i sjättte lönegraden har befordras Ragnar Westergren, Piteå, vilken skall placeras i Basturäsk.

För 50 år sedan

I Ljusträsk, Moskosel, finns det rådiga pojkar. Det visades när 7-årige Anders Åberg, Ljusträsk, bröt benet. Han åkte utför en skogsbacke och föll så illa i drivorna att benet bröts av ovanför fotleden. Hans kamrater bröderna Benny och Tommy Karlsson ingrep och såg till att Anders kom till sjukhus. En av pojkarna vaktade Anders medan den andre åkte hem till Ljusträsk för att larma Anders mor.

För 25 år sedan

Servicehuset Ringelsta i Arvidsjaurhar utsetts till landsets bästa serviceinrättning för äldre. Den ärorika utmärkelsen har Ringelsta fått av Statspensionärernas Riksförbund.