För 100 år sedan

Från allmänheten: Tack. Till alla dem som dels med penningar, dels i övrigt bistått mig och min familj under min hustrus långvaria sjukdom, såväl arbetskarmrater å Lövholmen, som övriga vänner inom Norrfjärden, beder jag att härmed få framföra mitt och min hustrus hjärtliga tack. Jonas Albert Jonsson, Håkansön.

Från allmänheten: Till herrar cyklister och även damerna. Och i synnerhet de senare! Tack vare kung Bores avresa från orten med åthy åtföljande cykelföre och sommarväder har cyklarna i flygande fläng kommit fram, för en del enbart till nöje, men för de flesta för nödskull. Det ger mig anledning peka på enesak, som de flesta cyklister inte tycks har reda på, att det nämligen existerar eller borde existera någonting som heter trottoarrätt även i frågan om landsvägar. Därmed menas att man alltså kör på vänster sida av landsvägen. Råkar den var så dålig att man inte vill använda sig av höger sida, bör man i god tid ta av vägen för mötande cyklist. Det kan eventuellt finnas folk som måste fort fram. Den varningen riktar jag till alla som köra å fel sida enär jag har den ovanan att utan vidare köra på dom. Cyklist.

För 75 år sedan

"Ödemarkens fattiga svenska barn och orkeslösa gamla" skola kommas ihåg genom en gåva på 10.000 kr. från behållningen av boken om San Michele. Det är Röda korsordföranden prins Carl som fått beloppet att disponera för nämnda ändamål.

För 50 år sedan

Johan Englund avgick som styrelseordförande för Älvsby sparbank. Han har under 33 år varit huvudman och styrelseledamot och de senaste åren som ordförande.

För 25 år sedan

Ordförande Torsten Söderberg åker ur styrelsen för Akila i samband med bolagsstämman om någon vecka. I och med koncentrationen till träsidan talar det mesta för att Älvsbyhuschefen Donald Johansson också blir koncernchef. Därmed stängs koncernens kontor i Piteå och nuvarande koncernchefen Tomas Lindström blir arbetslös. Johanssons man som ny ordförande i Akila är Rune Andersson.

Piteå är det sjukvårdsdistrikt i Norrbotten som går längst i ambitionen att hålla rökfritt. Sjukvårdspersonalen har ingen möjlighet att röka på jobbet från och med den 1 juni. Rökrummen kommer endast att vara till för patienterna.