För 100 år sedan

Fabrikör Hj. Granström, Ängesviken m.fl har för 8 800 kr köpt järnhandlanden Wilhelm Westlings villa och jordlägenhet i närheten av Backen.

För 75 år sedan

Högsta domstolen har liksom tidigare norrländska hovrätten ogillat av hästhandlaren Axel Rubensson Rönngren och bokföraren Lars Ludv. Larsson i Älvsbyn anförda besvär över att Piteå och Älvsby tingslags häradsrätt dömt den förre till straffarbete i två år och tre månader och den senare till två års straffarbete. Underrätterna funno att Rönngren gjort sig skyldig till delaktighet i förfalskningsbrott samt till bedrägeri, grovt bedrägeri, vårdslöshet mot borgenärer, bokföringsbrott och mannamån, trolöshet mot huvudman, behörighetsmissbruk och anstiftande till bokföringsbrott.

Handelsarbetarnas avdelning 244 i Älvsbyn har för sommaren hyrt ett sommarhem i Boviken vid Korsträskviken. Vid invigningen hade ett flertal av avdelningens medlemmar passat tillfället att under den vackra sommardagen söka sig dit ut. Man badade och roade sig så gott man kunde. Där det förhyrda sommarhemmet är beläget är det synnerligen vackert och helt säkert kommer "hemmet" att flitigt utnyttjas av avdelningens medlemmar med familjer.

För 50 år sedan

I Arnemark cyklas det som aldrig förr. Det gäller förstås Cykelturen 69, Piteåkorpens och PT:s motionsdrive. Arnemark har aldrig tidigare engagerats i något korparrangemang, men för ett par, tre veckor sedan bad motionsentusiaster Piteåkorpen om att få vara med på ett hörn - och det blev rivstart, ett har hundra tremilaturer registrerades på kort tid. Tongivande på vägarna kring Arnemark är Astrid Stenvall och Linnea Berglund, som följts åt under ett 20-tal turer. –Vi cyklar praktiskt taget varje dag, en del gånger två turer i tät följd. Extra lön för mödan har tillförts Astrid Stenvall som vann den första cykeln som utlottades. Även Pålberget visar stort intresse och kom med på vinstlistan. En tårta till Karin Öberg.

Till innehavare av ett långtidsvikariat som biträdande föreståndare vid Munkberga ålderdomshem utsåg Piteå stads socialnämnd Gulli Dahlberg, Gammelstad.

För 25 år sedan

För tio år sedan föddes planerna på att bygga en dansbana i Storsund. Nu är den klar.