För 100 år sedan

Vigsel förrättades i Piteå stadskyrka den 7 juli kl. halv 1 e.m. mellan med.lic John Svensson och sjuksköterskan fröken Anna Bergstedt, dotter till mästerlotsen J.M. Bergstedt och hans maka, född Eriksson. Kyrkan var smakfullt prydd med blommor och grönt. Efter vigselns slut utfördes från orgelläktaren ett solonummer av violinisten hr Axel Sandström från Piteå. Därefter gav brudens föräldrar lunch på stadshotellet för ett 50-tal inbjudna gäster. Under aftonens lopp anlände omkring ett 100-tal telegram. Vid brudskålen talade lotskapten E. Bohm från Umeå för brudparts lycka och välgång. Vidare talades kyrkoherden Alfred. Edström vid lunchen för brudparet och lotskaptenen Bohm för brudparets föräldrar. På aftonen avreste de nygifta i bil till Älvsbyn och vidare till Narvik för att därifrån anträda bröllopsresan genom Norge.

För 75 år sedan

Vid lantbruksmötet i Umeå utdelade statsrådet Pehrsson-Bramstorp en del hederspriser. Pristagare blev b.a. hr Alvar Dahlbäck, Blåsmark, som fick Munksunds AB:s hederspris för utsäde. I en tävlan i körning kom Daniel Jonsson, Sjulsmark, på nionde plats.

Kommunisterna i Arvidsjaur slog under förra veckan på stora trumman och förklarade att deras valrörelse skulle inledas på söndagen. De hade mobiliserat sina båda partiredaktörer Holmberg, den ene från Göteborg, för den högtidliga inledningsakten. Med hänsyn till det stora antalet besökare som Arvidsjaur haft under helgen kan tillställnigen närmast betecknas som fiasko. Av de människor som funnits på torget var endast något mera än femtio som lyssnade, medan de övriga intresserade sig för allting annat. Någon god start var det icke.

För 50 år sedan

Småskollärarinnor som examinerades 1919 vid seminariet i Öjebyn har varit samlade till träff i Öjebyn. 12 av de 24 lärarinnorna som examinerades var närvarande. Med på träffen var Hildur Johansson, Luleå, Adele Wikström, Luleå, Beda Wiklund, Piteå, Maja Bergman, Piteå, Märta Renkvist, Piteå, Sigrid Berglund, Öjebyn, Anna Wiklund, Luleå, Nanny Wikström, Kalix Ingrid Gustafsson, Sangis, Rut Nilsson, Luleå, Elma Hedström, Luleå och Rut Jakobsson, Luleå

För 25 år sedan

18-åriga Anna Berglund, Piteå, är tillbaka på tennisbanan igen. Hela vintern har hon varit borta från tennisen på grund av en njursjukdom.