För 100 år sedan

Piteå rådhusrätt avkunnade utslag mellan firman Knut Haugmark i Köpehamn och grosshandlare E. Ceder Piteå, svarande i handelstvist. Kärandefirman stämde på sin tid svaranden med yrkande om utbekommande av kr. 2,670:78 utgörande likvid för ett parti skurborstar. Förhistorien till denna tvist är i korthet följande: I början av juni månad 1918 besöktes svaranden av ett ombud från käranden, som utbjöd skurborstar. Handelsresanden hade glömt prov på varan i Umeå, men garanterade att den var av prima gul rot och lovade att prov skulle sändas sedan. Under förbehåll att prov sändes genast köpte svaranden ett större parti skurborstar av ombudet. Emellertid syntes ej något prov till, varför svarande tillskrev käranden och upphävde ordern. Det oaktat sände käranden borstarna per järnväg, och då svaranden fick underrättelse om att de ankommit tillskrev han käranden, att varan låg för dennes räkning. Anmärkas bör att borstarna enligt skuldsedel skulle sändas per 30 dagars accept, men i stället voro de sända mot lösande av dokument i bank, så att svaranden först skulle betala varan innan han fick se och undersöka densamma. Käromålet ogillades och Köpenhamnsfirman dömdes att till svaranden utgiva 230 kr i rättegångsomkostnader samt erlägga protokollösen.

För 75 år sedan

Pitebygdsjordbruket hävdade sig bra vid lantbruksmötet i Umeå. SKB, klass 14 tjurar; 2:a pris Glommersträsk tjurförening, 3:e pris Sjulnäs tjurförening. Nötboskap SKB, klass 16: 2:a pris Anselm Marklund, Altersbruk, Axel Olofsson, Lillpite, Andreas Lundman, Porsnäs, Norrfjärden, 3:e pris Harald Marklund, Bygggården, Altersbruk, Anselm Marklund, Altersbruk, Martin Marklund, Altersbruk, Gustaf Olofsson, Lillpite. SKB; klass 17: 1:a pris Manfred Olofsson, Lillpite, 2:a pris Gustaf Olofsson, Lillpite, Andreas Lundman, Norrfjärden, Josef Holmgren Roknäs

För 50 år sedan

Vid Klockarskoaln i Skellefteå, dekoratörskursen, har som elever antagits bl.a. Yvonne Enberg, Arvidsjaur, Ann-Sofi Gabrielsson, Arvidsjaur och Inga-Britt Nilsson, Ängesviken.

För 25 år sedan

Med en gädda på 1,6 kilo tog Bernt Ekberg, Gnesta, hem seger i kanalmetet i Piteå. Damklassen vanns av Gisela Hörker, Piteå och Oskar Olofsson, Bölebyn, vann ungdomsklassen.