För 100 år sedan

Annons: De omtyckta Vienerbröden och Bakelser med mandelfyllning finnas nu åter. Berlinermunkar och Struvor alla dagar i Berglunds konditori Riks. 129. Piteå.

Annons: Glöm ej Axel Ljungkvist Bageri och Café, Öjebyn. Husbak och beställningar till gravöl och bröllop mottagas tacksamt.

Annons: Kungörelse. Om ej faktor Abraham Nilsson från Umeå anställd hos Holmens Trävarukompanis avdelningskontor i Piteå offentligen återtager de ärekränkande beskyllningar han om mig utspritt innan den 23 maj så kommer lagliga åtgärder att vidtagas. Gustav Bodin, Storfors.

Annons: Dementi. Undertecknade som i oförstånd uppdiktat och utspritt rykte att hemmansägaren Arvid Berglund i Håkansön olovlige tillgripit ved tillhörig undertecknad Berg, vilja härmed offentligen förklara att ifrågavarande rykte saknar all grund såväl som att jag undertecknad Berg icke förlorat någon ved. Vi vilja härmed på samma gång på det djupaste beklaga det skedda offentligen återkalla den kränkande beskyllningen samt fritaga nämdna Berglund från alla misstankar i ovan nämnda riktning. Håkansön den 14 maj 1919, J.A. Berg. Ferd. Andersson.

För 75 år sedan

Svenska Petroleum A.-B Standard har sökt byggnadstillstånd för uppförande av servicestation å tomt nr 1 i kv. Björken i Piteå för en kostnad av 70.000 kr.

Börje Lundberg, Klubbgärdet, på sin tid känd som en av förgrundsfigurerna i BK Kick och senare en av Piteå IF:s mest lovande fotbollsspelare har avlidit. Under en fotbollsmatch under sin tid som junior erhöll Lundberg en skada i en ryggkota, som i början inte ansågs så farlig. Trots behandling av specialister förvärrades emellertid skadan, förlamning inträdde i benen och Lundberg blev hänvisat till rullstol för att kunna förflytta sig på egen hand. Under de sista månaderna spred sig förlamningen ytterligare och han avled sedan efter sitt långa lidande. Lundberg var 25 år gammal.

För 50 år sedan

Sju nya damfrisörgesäller har avlagt prov i i Luleå frisörskola, bland dem Greta Öberg, Älvsbyn, Margit Andersson, Hortlax och Christina Vesterlund, Piteå,

För 25 år sedan

Lillpite hembygdsförening har under det gångna året jobbat med att iordningställa hembygdsgården i sådant skicka att allmänheten kan inbjudas under sommaren. Det kommer att öppnas ett sommarcafé.