För 100 år sedan

Annons: Roknäs Teater. Den så omtyckta damkomikern och humoristen Pelle på Naggen ger föreställningar å F.A. Risbergs gård i Roknäs Onsdagen den 15 Maj kl 8 e.m.. Entré 1 kr för äldre, 50 öre för barn. Obs! Bal efter föreställningen. Fin-fin musik. Högaktningsfullt Enar Eriksen.

Annons: Amerikanskt Fläsk inkommet och finnes till salu hos Svensby Handelsförening.

Annons: En vagnslast Konstgödsel hemkommit och säljes till traktens lägsta pris. Långträsk Handelsförening.

Annons: En kokerska och tvänne sköterskebiträden få plats å Piteå lasarett den förra med tillträde genast och de senare den 1 juni. Kokerskans lön: 30 kr. i månaden med 66 och två tredjedels proc. krigstidstillägg och allt fritt. Biträdenas lön; 25 kr, i månaden med samma förmåner som föregående,.Ansökning till kokerskeplatsen inlämnas till köksförestånderskan och ansökningarna till biträdesbefattningarna till Översköterskan. Sysslomannen.

För 75 år sedan

Länsträdgårdsmästare Erik Brundell höll föredrag i Ptholms byagård om trädgårdsskötsel, både som prydnad för hemmet och om dess betydelse för folkförsörjningen. Efter det intressanta föredraget utspann sig en livlig diskussion, vilken utmynnade i att ett trädgårdssällskap bildades och interimstyrelse valdes. Medlemmar i interimstyrelsen blevo Odal Lifvergren, Gustav Brynolfsson, Albert Johansson, Märta Marklund och Astrid Grankvist. Interimstyrelsen fick i uppdrag att omedelbart för instundande säsong infordra uppgift över behovet av köksväxtfrö och plantor. De som önska erhålla sådana torde fortast möjligt anmäla sig hos någon av medlemmarna i interimstyrelsen.

För 50 år sedan

Vistträsk husmodersförening 25 år. Vid jubileumsfesten fick fruarna Tora Nilsson, Ragnhild Björk, Karin Karlsson, Terese Lundberg och Irene Norén av föreningens ordförande Linnea Dalberg motta en jubileumsbrosch för goda insatser i husmodersföreningen.

För 25 år sedan

De bosniska flyktingar som kommit till Piteå har acklimatiserat sig bra, men det är allt för få som kommit. Hittills har 60 bosnier flyttat till Piteå, men 100 är avtalade, Problemet är att flyktingförläggningarna är tomma i norr. -Därför har vi beslutat att ta hit 20 kvotflyktingar direkt från krigets Bosnien, säger S-O Enmark, socialnämndens ordförande.