För 100 år sedan

Föredrag behandlande ämnen kvinnans medbestämmanderätt i samhället hölls i Godtemplarhuset av fru A. Victorin från Luleå. Mötet var besökt av ett fåtal personer, till stor del av manligt kön. Talaren nagelfor strängt den slöhet som är rådande bland kvinnorna rörande politiska ting. Det är så vanligt, att kvinnorna, särskilt de äldre, säga att de ej förstå sig på eller ens vilja bry sig om slikt. En sådan indifferentism är beklaglig, särskilt nu då kvinnorna fått medbestämmanderätt i samhället och då det var flera frågor, såsom nykterhetsfrågan, militärfrågan m.fl. i vilka kvinnorna borde få ha medbestämmanderätt. Föredraget, som genomandades av djup medkänsla för de lidande i samhället, belönandes med starka applåder.

För 75 år sedan

Tre fall av difteri har inträffat i Abborrträsk, Det är en ung fru och hennes båda barn som insjuknat. Frun har deltagit som vårdarinna vid de transporter av finska barn som anordnats från Haparanda till södra Sverige och har därvid blivit smittad. De insjuknade ha införts till epidemisjukhuset i Boden, enär epidemisjukhuset i Arvidsjaur tagits i anspråk för andra uppgifter i samband med den pågående ombyggnaden. Såsom en följd av den inträffade epidemin har provinsialläkaren tagit ett flertal prov vilka insänts till bakteriologiska anstalten för undersökning.

För 50 år sedan

En verklig trotjänare har avtackats av Sparbankens styrelse i Arvidsjaur. Fru Brita Sundqvist har i hela 27 år arbetat vid banken.

Ingrid Andersson, Bölebyn, valdes till ny distriktsordförande vid Centerns kvinnoförbunds i Norrbotten årsstämma. Ingrid Andersson utsågs till ledamot i partiets förtroenderåd.

Väg- och Byggnads AB, Piteå, med åtta anställda flyttar den 15 juni från Norrbotten till Estorp utanför Hälsingborg. Även ett annat entreprenörföretag AB Berggren och Bergman, Älvsbyn, med sina 25 anställa, planerar en eventuell etablering i Syd- eller Mellansverige. Företagarna uppger att de flyttar på grund av det kärva läge som uppstått i länet med storarbetsplatser och AMS-arbeten i egen regi.

För 25 år sedan

Mycket talar för att Rosvik kommer att få tolv servicehusplatser. Dessa rycks loss från de ursprungliga 89 platser i särskilda boendeformer som var planerade till Norrgården i Norrfjärden.