För 100 år sedan

Annons: En ordentlig Jungfru, ej under 20 år, villig att förutom övriga sysslor mjölka 2 kor, erhåller genast förmånlig anställning om hänvändelse sker till Arbetsförmedlingen, Piteå.

Allan Ryding har inköpt uppföranderätten till Ernst Didrings erotiska skådespel "Elna Hall", som i vår kommer att uppföras i svenska landsorten. Bland teatersuccéer under de senaste åren torde "Elna Hall" kunna sättas bland de största o. programmet upplevde under förra säsongen ett hundratal föreställningar å Intima teatern i Stockholm. Stycket ifråga är ett erotiskt drama, det mest distinkta, vacker genomförda som Ernst Didring gjort i denna art och succén i Stockholm sträckte sig även till Göteborg där framgången å Nya teatern var lika fullständig. "Elna Hall", kommer att uppföras å härvarandee teater om lördag den 17 d:s

För 75 år sedan

Prosten Gustaf Hörnström, Piteå stadsförsamlings förste kyrkoherde har avlidit i en ålder av 85 år. År 1901 valdes han till Piteå stadsförsamlings förste kyrkoherde, men erhöll redan år 1908 transport till Nätra. 1937 avgick han som emeritus. Närmast sörjes han av maka, född Grape, barn och barnbarn.

E.o brevbäraren E. Wikstén, har från den 1 maj anvisats fast placering vid Piteå postkontor.

För 50 år sedan

Stor medlemsökning inom Pite-Älvsby kretsloge av IOGT. Medlemsantalet har ökat med 260 till 1.546 medlemmar i 25 loger och fyra medlemmar har i belöning för medlemsvärvning fått en extra Stockholmsresa.

För 25 år sedan

Grossistföretaget Fjell-Frys AB i Arvidsjaur har stämts av en tysk konservfabrikant på över 750 000 kronor i skadestånd för uteblivna bärleveranser. Fjell-Frys tillbakavisar dock alla anklagelser om kontraktsbrott.

För snart två år sedan brann restaurang Bugsy´s i Piteå ner, En tragedi för de fem ägarna. Allt skulle dock ordna sig. Ägarna hade en bra försäkring med Skandia. Men det blev inte så. Ännu har inte parterna kunnat ena sig, eftersom de tvistar om den ekonomiska ersättningen. Bugsy´s ägare menar att Skandias taktik är att svälta ut dem så att de ska falla till föga och tvingas goda ett "skambud". Skandia å sin sida anser sig inte ha något val på grund av Bugsy´s ägare inte förstår att deras krav är "oskäliga".