För 100 år sedan

Då hemmansägaren Anders Andersson i Krokträsk sistlidne måndag var sysselsatt med gödselkörning råkade han falla baklänges, då hästen plötsligt ryckte till, med den påföljd att vänstra armen avbröts,

Svensby koop. handelsförening höll sitt tredje årsmöte lördagen den 3 dennes. Av den föredragna styrelseberättelsen framgick att föreningen under senaste verksamhetsåret haft en omsättning av kr, 105,261:57, vilket jämfört med nästföregående år utgör en ökning av kr. 8.700:95. Fördelningen av årets nettovinst beslöt enligt styrelsens förslag, sålunda att andelkapitalet skulle förräntas med 5 procent, till reservfonden överfördes 15 procent och till upplysningsfonden 2 och en halv procent och å av medlemmarna gjorda inköp utdelas 5 procent. Dock skulle utdelningen ske i form av andelar till 1200 kr blivit fulltecknade per andel. I de nu valda styrelsemedlemmarnas ställe invaldes hemmansägarna S.A. Pettersson och Anton Lidman och till suppleanter C.A. Vikström och S.A. Grahn. Till revisorer valdes faktorr J.V. Granström i Sjulnäs, F.A. Risberg och J.O. Öhman i Svensbyn samt till suppleanter J.G. Granström i Sjulnäs och Karl Bergman i Svensbyn, Medlemmarna voro allmänt samlade och var stämningen den bästa som kunde önskas.

För 75 år sedan

Till innehavare av den förenade klockar-, organist- och folkskollärartjänsten i Hjulsjö valdes vid extra kyrkostämma Gustaf Adolf Hedlund från Öjebyn i Piteå landsförsamling. Hedlund är född i Jukkasjärvi socken, avlade studentexamen 1937, folkskollärarexamen i Uppsala 1939 och organist- och kantorexamen 1943. Sedan höstterminen 1939 har han haft anställning som e.o. folkskollärare i Öjebyn.

För 50 år sedan

Nu är cirkeln sluten för Hasse Svedberg, den eminente ishockeyspelare från Piteå IF. Efter mellanspel i Skellefteå AIK och Kågedalen återkommer Hasse till säsongen i Piteå IF:s färger, den här gången som tränare, men med rätt att hoppa in i laget om så behövs.

Skeppsredare Hans Wirén, Piteå, ägare och chef för Wiréns rederi AB, har i dagarna förvärvat ett prydligt flaggskepp till sin bogserbåtsflotta. Den nya båten heter Kolbjörn och förvärvet görs från SCA,

För 25 år sedan

100 sågverksjobb hotade i inlandet. Assidomän stryper virkesleveranserna. I slutänden hotas 160 arbetstillfällen.